O akcji

 

Tydzień Akcji - Pełen Dostęp, Pełen Football

 

W 2015 roku będzie odbywał się między 17-26 kwietnia.

 

Kampania Tydzień Akcji Pełen Dostęp, Pełen Football  zostałą ustanowiona w Polsce i na Ukrainie, aby umożliwić klubom, stadionom i organom zarządzającym świętowanie dostępności oraz prezentowanie rozwiązań i projektów dla niepełnosprawnych kibiców. Kampania kładzie nacisk na sukcesy w regionie z intencją, aby kontynuować je w ciągu całego roku, a przez to podnosić poziom społecznej świadomości i potrzebę zapewnienia pełnej dostępności doświadczeń meczowych dla wszystkich kibiców. CAFE Tydzień Akcji jest częścią projektu dziedzictwa, który został wdrożony jako kontynuacja projektu UEFA EURO 2012 Respect Inclusion – Football with No Limits.

 

Kampania Tydzień Akcji odbywa się co roku w kwietniu. W Polsce w tym roku będzie realizowana po raz trzeci. W ramach kampanii CAFE zaprasza organizacje i federacje piłkarskie, kluby i kibiców do lepszej integracji oraz promowania pełnego i równego dostępu do piłki nożnej dla kibiców niepełnosprawnych. 

 

Kampania cieszy się dużą popularnością w Polsce i na Ukrainie. W ramach obchodów Tygodnia Akcji rozpowszechniamy informacje o działalności organizacji i klubów kibiców niepełnosprawnych, klubów piłkarskich oraz wszystkich innych partnerów wspierających Pełen Dostęp, Pełen Football.

 

Kampania, z roku na rok cieszy się co raz większym zainteresowaniem i jest stałym punktem działalności CAFE w Polsce.

 

 

W 2015 roku patronat nad Tygodniem Akcji objęli: