Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Level Playing Field

 

Level playing field meeting Joyce

Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) Stowarzyszenia Level Playing Field (LPF) które było zwieńczeniem kolejnego roku ważnej pracy, odbyło się w miejscu historycznym.


Przedstawiciele Centre for Access to Football in Europe (CAFE) byli pośród wielu uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Level Playing Field (poprzednia nazwa - National Assembly of Disabled Supporters – Narodowe Zrzeszenie Kibiców Niepełnosprawnych), które odbyło się w Parlamencie w Westminster 9 czerwca 2011.

 

Wrażenie zrobił na mnie nie tylko Parlament, gdzie odbyło się ZWZ, ale także różnorodność uczestników, wśród których byli przedstawiciele Ligi Piłkarskiej, Federacji Piłkarskiej, Organu Licencyjnego, profesjonalnych Klubów Piłkarskich, Klubów Niepełnosprawnych Kibiców oraz inne osoby. Bardzo pozytywnym faktem było to, że osoby z różnych poziomów piłki nożnej spotkały się aby wspólnie pracować nad poprawą sytuacji kibiców piłkarskich w Anglii i Walii. Na początku ZWZ przemowę wygłosiła Przewodnicząca LPF – Joyce Cook oraz Wiceprezesi – Lord Rosser oraz Lord Faulkner – wszyscy podkreślali znaczenie i powodzenie akcji przeprowadzanych w całym kraju, promujących równość doświadczeń kibiców i dalszy rozwój udanej współpracy z klubami, Fundacją Piłki Nożnej, Ligą Piłkarską i Federacją Piłkarską.

 

Ponadto Joyce Cook podniosła smutne lecz ważne kwestie ostatnich przypadków obrażania i znieważania osób niepełnosprawnych. Istnieje coraz większa potrzeba monitorowania tego tematu i mówienia o nim. Joyce słusznie zwróciła uwagę, iż większość osób niepełnosprawnych codziennie styka się z różnego typu dyskryminacją –fizyczną, sensoryczną, a także dyskryminująca postawą, barierami intelektualnymi i znieważaniem. Wśród zgromadzonych wytworzyło się emocjonujące, lecz silne postanowienie, że kwestia ta nie może być ignorowana.
 

Dodatkowo, przedstawiciel Ligi Piłkarskiej przedstawił wyniki doświadczenia „tajemniczego kupującego”(„mystery shopper”), które było przeprowadzone na niektórych angielskich stadionach. Wyniki pokazały wielką potrzebę poprawy nie tylko obiektów, lecz także usług, a także potrzebę dalszej edukacji personelu w zakresie świadomości niepełnosprawności. Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie p. Marka Bradleya z The Fan Experience Company, który zaprezentował swoją pracę i poprosił o współpracę i wolontariuszy z grup niepełnosprawnych kibiców.
 

Był to bardzo emocjonujący i interesujący dzień. Jakość ZWZ odzwierciedliła wspaniałość i jakość miejsca, gdzie ZWZ się odbywało. Mam przekonanie, że jest to ważna informacja, którą należy podzielić się z resztą Europy, ponieważ możemy wiele nauczyć się czerpiąc z doświadczenia i wiedzy LPF.

 

Więcej o działalności Stowarzyszenia Level Playing Field mogą dowiedzieć się Państwo klikając na poniższy odnośnik:
http://www.levelplayingfield.org.uk/default.aspx