Rady i przewodniki

 

PORADY I PRZEWODNIKI

 

DOSTĘP DLA WSZYSTKICH

Przewodnik dobrych praktyk UEFA i CAFE dotyczący tworzenia stadionów dostępnych dla wszystkich oraz włączającego podejścia do uczestnictwa w imprezach sportowych

 

Ściągnij Notatkę informacyjna nr 1 przygotowana przez CAFE na temat Raportu Technicznego CEN/TR 15913 – “Miejsca dla widzów – kryteria rozmieszczenia miejsc dla osób niepełnosprawnych":

 

Notatka informacyjna nr 1 przygotowana przez CAFE na temat Raportu Technicznego CEN.pdf

 Początkowo opublikowany po angielsku, raport został przetłumaczony na czeski, francuski, niemiecki, włoski i norweski.

 

Pełen raport można uzyskać od:

Europejskiego Komitetu Normalizacji
Centrum Zarządzania
Avenue Marnix 17
B-1000 Brussels
Ref. No. CEN/TR 15913:2009

Strona Internetowa CEN

 

Raport można także uzyskać w narodowym komitecie normalizacji


Ściągnij Notatkę informacyjną nr 3

'O Świadomości i regułach zachowań wobec osób niepełnosprawnych'
O Świadomości i regułach zachowań wobec osób niepełnosprawnych.doc


Ściągnij Notatkę informacyjną nr 6
'Wytyczne dotyczące przewożenia i interakcji z osobą niepełnosprawną'
Wytyczne dotyczące przewożenia i interakcji z osobą niepełnosprawną.doc


Ściągnij Zasady przyjmowania kibiców drużyny gości na zawodach podczas rozgrywek organizowanych Ekstraklasę SA

zasady_przyjmowania_kibicow_gosci_ekstraklasa[2].pdf
Dokument także obejmuje zasady przyjmowania niepełnosprawnych kiboców gości.

 

Pobierz broszurę informacyjną pt. "Świadomość niepełnosprawności"

Świadomośc niepełnosprawności


Poniższe przewodniki dostępne są w języku angielskim.

 

Komisja Europejska i Mandat 420 – „Projektowanie dla wszystkich”

Europa promuje projekt „Projektowanie dla wszystkich” czyli podejście do zabudowy środowiska tak, by budynki i przestrzenie publiczne były gotowe do użytku przez tak wiele osób jak to możliwe i dostępne dla wszystkich. Pomimo różnorodności w konkretnych rozwiązaniach, na poziomie funkcjonalnym ludzie niepełnosprawni mają podobne wymagania co do dostępności w całej Europie. Praca ta posuwa się na przód dzięki Komisji

 

Europejskiej i Mandat 420 , z CEN który jest kluczowym partnerem.

 

Mandat 420 można pobrać tutaj: Mandate_420 EN.pdf


Pobierz Poradnik CAFE numer 2 

„Jak zapewnić dostęp do informacji”

Help Sheet 2 - Providing Accessible Information.doc


Pobierz Poradnik CAFE numer 3

„O świadomości i regułach zachowań wobec osób niepełnosprawnych”

Help Sheet 3 - Disability and access awareness and etiquette.doc


Pobierz Poradnik CAFE numer 4

"O zintegrowanym dostępie i niepełnosprawnych kibicach"

Help Sheet 4 - Inclusive Access and Disabled Supporters.doc


Pobierz Poradnik CAFE numer 5

"Porady na temat języka i słów o niepełnosprawności"

Help Sheet 5 - Disability Words and Language.doc


Pobierz Poradnik CAFE numer 6

"Wytyczne dotyczące przewożenia i interakcji z osobą niepełnosprawną"

Help Sheet 6 - Guidance on escorting and interacting with a disabled person.doc


Pobierz Poradnik CAFE numer 7

"Zapewnienie dostępnego parkingu"

Help Sheet 7 - Providing Accessible Parking and Drop-off Points.doc


Pobierz Przewodnik o dostępności dokumentów w formacie PDF: 

Guide to Accessing PDF Files.pdf

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera wskazówki dotyczące dostępności dokumentów w formacie PDF dla niewidomych i niedowidzących użytkowników technologii odczytu ekranu. Celem jest umożliwienie lepszego zrozumienia problemów, które wpływają na dostępność dokumentów PDF, poprzez omawianie konkretnych przykładów, podkreślając ważne zasady, ilustrując wspólne problemy i przedstawienie proponowanych rozwiązań.


Pobierz w formacie PDF Przewodnik o dostępności stadionów:

Accessible Stadia.pdf

Dobry, praktyczny przewodnik do projektowania nowych i istniejących stadionów dla niepełnosprawnych widzów i innych użytkowników.


Pobierz w formacie PDF "RNIB Punkt widzenia piłki nożnej"

RNIB Soccersight.pdf

Niniejszy przewodnik został napisany, aby pomóc klubom piłkarskim upewnić się, że ich usługi i udogodnienia są dostępne dla osób niewidomych i niedowidzących. Pomoże to klubom piłkarskim w zmianie i poprawie usług, które obecnie oferują, od procesów związanych z kupieniem biletu do zapewnienia sprawozdania na żywo zadedykowanego meczu dnia. Przewodnik ten został opracowany kontynuując pracę Królewskiego Narodowego Instytutu Niewidomych (RNIB)nad projektem „Punk widzenia piłki nożnej”.


Pobierz w formacie PDF „Psy przewodnicy dla niewidomych” 

Guide Dogs for the Blind - Access to Sports Stadia.pdf

Ta ulotka ma na celu pomóc osobom zarządzającym stadionami i pracownikom obsługującym dany mecz , w większym zrozumieniu i świadomości problemów, z którymi zmagają się właściciele psa przewodnika uczestniczący w meczu piłki nożnej lub innych ważnych sportowych wydarzeń.


Pobierz „Przewodnik bezpieczeństwa na terenach sportowych w UK - podsumowanie nowych wytycznych”

Green Guide Safety at Sports Grounds Summary 2008.pdf


„Przewodnik bezpieczeństwa na terenach sportowych w UK – piąta edycja”

Green Guide Guide to Safety at Sports Grounds 2008.pdf


Pobierz Olympic Delivery Authority (Komitet Nadzorujący Inwestycję Olimpiady 2012 w Londynie) – Przewodnik o dostępności transportu

ODA_AccessibleTransport.pdf


Pobierz Olympic Delivery Authority (Komitet Nadzorujący Inwestycję Olimpiady 2012 w Londynie) – Zintegrowane standardy projektowania

ODA Inclusive Design Standards.pdf

 

Dokument ten zawiera zespoły projektów ODA ze wskazówkami dotyczącymi zasad projektowania zintegrowanego które zamierzają przyjąć oraz procedury za którymi zamierzają podążać w realizacji tych celów. W dokumencie przedstawiono również przegląd aktualnych opublikowanych wytycznych zintegrowanego projektowania i standardów mających zastosowanie do poszczególnych elementów projektów, a także zwrócono uwagę na standardy których oczekuje ODA aby były spełnione przez jej zespoły.


Pobierz pracę badawczą Trailblazers (niezależny wydawca brytyjski piszący o podróżach) na temat dostępności podróży/turystyki.
All Inclusive?.doc

Trailblazers wszczęło dochodzenie na temat dostępności hoteli i atrakcji w miastach turystycznych Wielkiej Brytanii i za granicą. Wyniki są ujawnione w naszym raporcie „All inclusive?”.