Nagroda Centrum Północ-Południe Rady Europy 2013 - otwarcie nominacji dla kandydatów

 

Centrum Północ-Południe Rady Europy ogłosiło otwarcie nominacji dla kandydatów do Nagrody Północ-Południe 2013.

 

Deadline na składanie nominacji: 20 października 2013.

Rada Europy zaprasza do przesyłania swoich propozycji kandydatów do nominacji.

 

Jury Nagrody Północ-Południe spotka się w Strasburgu w grudniu, w celu wybrania zwycięzców. Uroczystość odbędzie się w Lizbonie wiosną 2014 roku.

 

Zapraszamy do śledzenia wskazówek Nagrody Północ-Południe, które stanowią główne kryteria nominowania kandydatów. W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na strone:

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/NS_Prize_en.asp

Nominacje kandydatów mogą być przesyłane drogą mailową (nsc_prize@coe.int) lub faxem (+351 213584072) do Sekretariatu Centrum Północ-Południe w Lizbonie.

 

Bardzo dziękujęmy za udział w inicjatywie.