"Co po EURO2012? Wiedza organizacyjna i kapitał społeczny"

 

„Co po EURO 2012? Wiedza organizacyjna i kapitał społeczny”.

Konferencja, która odbyła się 28 Listopada 2013 roku na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Organizatorami konferencji byli: Instytut Badań Przestrzeni Publicznej,  Akademia Sztuk Pięknych, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej oraz Projekt Społeczny Uniwersytetu Warszawskiego 2012.

 

Celem konferencji było przedstawienie dziedzictwa EURO2012. Co zmieniło się dzięki turniejowi? Jaki miał wpływ na społeczeństwo, przestrzeń publiczną oraz nasz stosunek do piłki nożnej?

 

Jednym z celów było podsumowanie projektu badawczego „Stadion – Miasto – Kultura. EURO2012 i przemiany polskiej kultury”, finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Pośród prelegentów znaleźli się: Monika Chabior, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, Katarzyna Paterak-Kondek, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Grzegorz Pyzałka, Wrocławski Komitet Organizacyjny World Games 2017, Maria Popielawska, Manager Projektu CAFE w Polsce.

Maria opowiedziała o swoich doświadczeniach z EURO2012, kiedy z ramienia UEFA była odpowiedzialna za projekt wolontariatu. Zaprezentowała również swoje aktualne doświadczenia zawodowe i opowiedziała o CAFE Centrum Dostępu do Piłki Nożnej w Europie, jako części projektu dziedzictwa EURO2012. Maria zaprezentowała główne działania CAFE: trening „Świadomość niepełnosprawności”, CAFE i UEFA przewodnik dobrych praktyk „Dostęp dla Wszystkich”. Podkreśliła idee dostępności i włączania oraz prawa niepełnosprawnych kibiców.

 

Druga część konferencji była dyskusją panelową. Pośród panelistów znaleźli się: Andrzej Cudak, Dyrektor Muzeum Historii Żydów Polskich, Michał Prymas, Prezes Narodowego Centrum Sportu, Wojciech Dąbrowski, CSR Manager, PGE Arena, Sławomir Michalczuk, Manager ds. Bezpieczeństwa operatora PGE Arena, Hanna Domagała, Dyrektor Generalny Wrocławskiego Komitetu Organizacyjnego World Games 2017.

 

Dyskusja była bardzo interesująca i mieliśmy okazję zobaczyć, w jaki sposób dziedzictwo EURO2012 jest wykorzystywane dzisiaj. Jak duży wpływ miało na aktualne życie społeczne i kulturalne w Polsce.