CAFE na Walnym Zgromadzeniu Klubów Piłkarskiej Ligii Polskiej

 

W dniu 24 lipca 2014 roku w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzeniu Pierwszej Ligii Polskiej. W spotkaniu wzięli delegaci klubów klubów piłkarskich oraz przedstawiciel PZPNu - Zbigniew Boniek. 

 

CAFE zostało z zaproszone do wygłoszenia prezentacji dotyczącej możliwości współpracy między Pierwszą Ligą Polską a Centrum Dostępu do Piłki Nożnej w Europie. Reprezentantka CAFE opowiedziała o istotności społecznej odpowiedzialności piłki nożnej  i zaprosiła wszystkie kluby do aktywnej współpracy.

 

Współpraca między CAFE, a Pierwszą Ligą Piłkarską odbywa się na mocy porozumienia, które zostało podpisane 3 grudnia 2014 roku. Cieszymy się z możliwości tej współpracy i mamy nadzieję, że będzie dalej owocnie rozwijana.