„Bezpieczny stadion”, 13 konferencja PZPN odbyła się 7 listopada 2013 roku w Kielcach

 

Tegoroczną konferencję otworzył Zbigniew Boniek wspólnie z Komendantem Głównym Policji Markiem Działoszyńskim. Problematyka konferencji dotyczyła istotnych kwestii związanych z bezpieczeństwem stadionów, obiektów sportowych, monitorowaniem widowni oraz organizacji, budowy oraz całej infrastruktury obiektów sportowych w Polsce.

 

- „W Polsce stadiony są bezpieczne. 99% meczów odbywa się bez zakłóceń. Teraz musimy tylko odpowiedzieć sobie na pytanie, co to jest bezpieczeństwo?” – powiedział podczas otwarcia Zbigniew Boniek.

 

Podczas konferencji podkreślono rolę współpracy organizatorów wydarzeń, z odpowiednimi służbami.

CAFE wspólnie z ambasadorem Michałem Listkiewiczem przybliżyło uczestnikom konferencji organizację, jej cele oraz zakres działań na terenie Polski i Europy. Naszym celem było zarażenie klubów ideą społecznej odpowiedzialności i zachęcenie do podejmowania aktywnych działań na tym polu. Prezentacja Koordynatorki Projektu CAFE w Polsce, Zuzanny Ziajko, przybliżyła uczestnikom konferencji tematykę dostępności oraz włączania dla niepełnosprawnych kibiców piłki nożnej. Zaprezentowaliśmy klubom i zarządcom stadionów, możliwości współpracy z CAFE. Jest to min. udział w szkoleniu „Świadomość niepełnosprawności”, udostępnienie przestrzeni dla wystawy „Pełen Dostęp, Pełen Football”, zaangażowanie w „Tydzień akcji”, kampanię społeczną popularyzującą ideę dostępności dla niepełnosprawnych kibiców piłki nożnej. Zaprezentowany został również podręcznik CAFE i UEFA „Dostęp dla Wszystkich”. Przedstawiliśmy CAFE jako doradcę i partnera, gotowego nieść wsparcie i pomoc w działaniach zwiększających dostępność i sprzyjających włączaniu.

Udział CAFE w konferencji to przykład bliskiej współpracy organizacji pozarządowej i PZPN. Wierzymy, że zaprezentowanie organizacji szerokiemu kręgowi odbiorców przełoży się bezpośrednio na zakres naszych działań w Polsce, czego skutkiem będzie zwiększenie dostępności na polskich stadionach.

Pośród prelegentów konferencji znaleźli się również: Marek Doliński, Dyrektor Departamentu Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN, Dariusz Dymiński, Naczelnik Wydziału Operacyjnego Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, Iwona Andratowicz, Ekspert Wydziału Operacyjnego Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji, Bogusław Biszof i Marcin Animucki, Prezes i Wiceprezes Ekstraklasy SA, Dariusz Łapiński, Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN, Bogdan Basałaj, Zastępca Dyrektora Departamentu Szkolenia i Rozgrywek Międzynarodowych PZPN, Marcin Sabat i Dorian Dziubiński, Departament Organizacji Imprez, Bezpieczeństwa i Infrastruktury PZPN.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Sportu i Turystyki, pracownicy Polskiego Związku Piłki Nożnej, Komendy Głównej Policji oraz CAFE Centrum Dostępu do Piłki Nożnej w Europie.