Ambasady fanów - przyjęcie kibiców podczas UEFA Euro 2012

 

Elena giving a speach

CAFE wzieło udział w Międzynarodowej Konferencji Kibiców "- „Ambasady fanów - przyjęcie kibiców podczas UEFA Euro 2012„ organizowanej przez Football Supporters Europy (FSE). Konferencja ta odbyła się w Gdańsku, 28 i 29 października 2010 roku.

 

Ponad 100 przedstawicieli z organizacji takich jak UEFA, Rada Europy, PL.2012, Komitet Organizacyjny Ukrainy, Federacje Piłkarskie Polski i Ukrainy, Ministerstwa Sportu i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z obu krajów, placówki dyplomatyczne, kluby piłkarskie i władze samorządowe wzieli udział w konferencji aby podzielic się wiedzą na temat organizacji dużych imprez sportowych. Kibice z polskich i ukraińskich klubów wraz z międzynarodowymi ekspertami z wydziału ambasad kibiców FSE, rozmawiali o wspólnej strategii niezbędnej do organizacji udanego pobytu kiboców podczas zbliżającego się EURO 2012.
 

Podczas czterech warsztatów i dyskusji w grupach uczestnicy konferencji zapoznali się z najnowszymi osiągnięciami dotyczacymi organizacji EURO 2012 i wymianili swoje zdania, wraz z międzynarodowymi ekspertami.
 

CAFE wzieło udział w warsztacie „Kibice – rola i perspektywy” podczas EURO 2012. Elena wypowiedziała się w imieniu niepełnosprawnych kibiców z całej Europy na temat istniejących problemów w kontekście przygotowań do turnieju. Szczególny nacisk został położony na przekazaniu sprawdzonych rozwiązaniań które mogłyby zostać zastosowane w przygotowaniach do EURO 2012 tak aby Polska i Ukraina mogła ugościć różnorodnych kibiców. Prezentacja CAFE została dobrze przyjęta i zdobyła poparcie urzędnikow odpowiedzialnych za przygotowania do EURO 2012 w obu krajach. Organizatorzy Ambasady Kibiców obiecali, że ambasady będą dostępne dla wszystkich i będą przekazywac informacje o dostępności w miastach-gospodarzach na EURO 2012 we współpracy z CAFE. Pomoże to wielu niepełnosprawnym kibicom planującym przyjechać do Polski i Ukrainy na ten turniej.


Ambasady Kibiców:
Ambasada Kibiców to nazwa nadana centrom, w których kibice, szczególnie z zagranicy, mogą uzyskać fachową pomoc, porady i ważne informacje. Dzięki takim centrom zdecydowanie wzrasta atrakcyjność pobytu kibiców w danym państwie i mieście, podczas wszystkich dużych imprez sportowych.
 

Elena Karpukhina, Oficer ds.  rozwoju CAFE w Europie Wschodniej

EURO 2012 - „Ambasady fanów - przyjęcie kibiców podczas UEFA Euro 2012„