Nasze działania

 

CAFE działa na zasadzie doradcy, przyjaciela i partnera dla wszystkich zainteresowanych, udostępniając przykłady dobrych praktyk, zapewniając wsparcie i wskazówki dotyczące dostępności, dostosowania stadionów oraz organizacji dni meczowych. Do grona organizacji partnerskich należy między innymi UEFA, jako organ nadzorujący, wraz ze swoimi 54 związkami członkowskimi. CAFE zapewnia wsparcie dla krajowych związków piłkarskich i klubów z całej Europy.

 

W trakcie organizacji UEFA EURO 2012, CAFE współpracowało z Lokalnymi Komitetami Organizacyjnymi EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie, wspierając działania, mające na celu zagwarantowanie niepełnosprawnym kibicom, zarówno miejscowym, jak i gościom, bardziej przystępnego doświadczenia sportowego w czasie trwania turnieju. Jednocześnie CAFE nawiązało kluczowe relacje z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami z regionu, zainteresowanymi inicjatywą. Wspomagamy działania, które mają na celu wywarcie trwałego wpływu wykraczającego poza piłkę nożną.

 

CAFE współpracuje z różnymi organizacjami i organami nadzorującymi, takimi jak Europejski Komitet Normalizacyjny (European Committee for Standardization - CEN), w celu zapewnienia bardziej ujednoliconego podejścia europejskiego do standardów budownictwa i dobrych praktyk w stosunku do nowych i istniejących już stadionów. Notatka Informacyjna nr 1 opublikowana przez CAFE, informująca o poparciu CEN i 30 członków Unii Europejskiej dla Raportu Technicznego CEN/TR 15913:2009 „Miejsca dla widzów - kryteria rozmieszczenia miejsc dla osób niepełnosprawnych” stanowi świadectwo tego zobowiązania i przykład przełomowej współpracy.

 

Ponadto CAFE blisko współpracuje z różnymi organami europejskimi w tym Futbol Przeciw Rasizmowi w Europie (Football Against Racism in Europe – FARE), Stowarzyszeniem Europejskich Kibiców Piłki Nożnej (Football Supporters Europe - FSE) oraz organizacją Supporters Direct.

 

Ważnym aspektem pracy CAFE jest bezpośrednie wsparcie dla kibiców niepełnosprawnych i pomoc w zakładaniu zarządzanych przez nich grup i stowarzyszeń kibicowskich. Gwarantuje to wzmocnienie kibiców niepełnosprawnych w nawiązaniu bezpośrednich relacji i współpracy z klubami piłkarskimi, a także organami nadzorującymi, w celu kontynuacji pracy CAFE na szczeblu lokalnym i krajowym.

Poprzez tego typu działania osoby niepełnosprawne stają się adwokatami w swojej sprawie, szerząc świadomość na temat niepełnosprawności i integracji, a także wspomagając poprawę dostępności do piłki nożnej. CAFE oferuje grupom kibiców niepełnosprawnych doradztwo w tworzeniu lokalnych i narodowych przedstawicielskich grup doradczych, w skład których wchodzą członkowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Również na bieżąco przekazujemy informacje i przykłady na temat przystępnych stadionów piłki nożnej.

 

Działania te mają zasadnicze znaczenie dla trwałości CAFE, a nasze ciągłe wsparcie i mentoring dla grup kibiców niepełnosprawnych często wyposaża osoby niepełnosprawne w nowe, uniwersalne umiejętności życiowe i kompetencje, które mogą być wykorzystane na rynku pracy i w innych aspektach samodzielnego życia.

W pierwszym roku działalności CAFE skupiło się na pracy w Szkocji, Irlandii Północnej, Republice Irlandii i Europie Wschodniej, gdzie działają oddani swojej pracy regionalni Przedstawiciele ds. Rozwoju. Obecnie kierujemy swoją uwagę na pozostałe rejony poszerzonego europejskiego obszaru UEFA.

 

CAFE nieustannie poszerza swoją grupę wolontariuszy. Są oni niezbędni do pomocy w utrzymaniu wielojęzycznych działań i charakteru CAFE. W CAFE rozumiemy, iż dając wolontariuszom możliwości rozwoju swoich umiejętności, stwarzamy im także okazję uczestnictwa w ważnej europejskiej przemianie społecznej. Ponadto, jesteśmy głęboko przekonani, że możliwości oferowane przez nas młodym wolontariuszom, pozwolą im zyskać dodatkowe umiejętności i kompetencje w różnych dziedzinach, które mogą być wykorzystane w przyszłej pracy zawodowej. CAFE ma nadzieję, że poprzez udostępnianie ofert wolontariackich, wspiera aktywne społeczeństwo obywatelskie w Europie.

 

Chcemy jednego, aby każdy kibic mógł doświadczać emocji sportowych na meczach piłki nożnej ‘Total Football - Total Access’.

 

Określenie „Europa” odnosi się do 54 członków Związków Piłkarskich UEFA, które wykraczają poza geograficzne granice Europy i obejmują kraje takie jak Izrael i Kazachstan. Działalność CAFE obejmuje powiększony obszar UEFA.