Club CAFE Europejska sieć, która wspiera zmianę!

 

 

Club CAFE

 

Europejska sieć, która wspiera zmianę!

 

 

 

Club CAFE to sieć partnerów, osób prywatnych i grup, którzy podzielają wartości CAFE i wspierają nasze cele i dążenia do zapewnienia równego i włączającego dostępu do piłki nożnej – Pełen Dostęp, Pełen Football.

 

 

 

Sieć jest otwarta dla wszystkich i należą do niej:

 

 1. Niepełnosprawni kibice i Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Kibiców.

 2. Organizacje pozarządowe zajmujące się tematem niepełnosprawności.

 3. Organizacje pozarządowe zajmujące się tematem równości i różnorodności.

 4. Grupy i stowarzyszenia kibiców.

 5. Kluby i stowarzyszenia piłki nożnej.

 6. Osoby prywatne.

 7. Kluczowi partnerzy piłki nożnej i pozostała część społeczeństwa.

 

 

 

Club CAFE zacieśnia więzi pomiędzy europejskimi fanami oraz partnerami i osobami zaangażowanymi w piłkę nożną. Stanowi dla niepełnosprawnych kibiców źródło wsparcia, a dla innych osób stwarza możliwość okazania solidarności z CAFE i zaprezentowania wspólnej drogi do uzyskania Pełnego Dostępu do Pełnego Footballu.

 

 

 

Przystępując do Clubu CAFE zobowiązujesz się do:

 

 

 

 1. Wspierania wartości, zasad i celów CAFE.

 2. Wspierania różnorodności, równości i włączania.

 3. Promowania świadomośći na temat niepełnosprawności i równego dostępu.

 4. Wspierania osób niepełnosprawnych i rzecznictwa na wszystkich poziomach gry.

 5. Promowania likwidacji barier, które stoją na drodze do pełnego dostępu do footballu dla graczy, pracowników, klientów czy kibiców.

 6. Dzielenia się dobrymi praktykami na polu poprawy dostępu dla osób niepełnosprawnych.

 7. Promowania prawa osób niepełnosprawnych do doświadczania emocji piłkarskich wspólnie ze swoimi przyjaciółmi i z innymi kibicami dzięki włączającym usługom i udogodnieniom.

 8. Odrzucenia wszelkich form dyskryminacji w sferze niepełnosprawności, wieku, narodowości, rasy i pochodzenia, religii, płci i orientacji seksualnej (dyskryminacji werbalnej, pisanej, emocjonalnej i psychicznej) w ramach gry, jak rownież w szerszym kontekście.

 

 

 

Kto może dołączyć do Clubu CAFE?

 

 

 

 1. Niepełnosprawni kibice i Stowarzyszenia oraz Grupy Niepełnosprawnych Kibiców.

 2. Grupy i Organizacje pozarządowe zajmujące się tematem równości i różnorodności.

 3. Grupy kibiców i stowarzyszenia.

 4. Osoby prywatne i rzecznicy, przyjaciele.

 5. Kluby piłkarskie, stowarzyszenia, managerowie stadionów, projektanci i architekci, konsultanci w zakresie dostępu i pozostali partnerzy, którzy podzielają wartości CAFE.

 

 

 

Jak Ja/My możemy dołączyć – to proste:

 

 

 

 1. Proszę wypełnij formularz rejetsracyjny Club CAFE (dostępny poniżej).

 2. Stając się członkiem Clubu CAFE, akceptujesz cele i dążenia CAFE.

 3. Stając się członkiem Clubu CAFE, odrzucasz wszelkie formy dyskryminacji i wspierasz równość, różnorodność i włączanie.

   

 

O Clubie CAFE:

 

 

 

 1. Członkostwo w Clubie CAFE jest bezpłatne.

 2. Otrzymasz pakiet powitalny i kartę Clubu CAFE.

 3. Osoby wspierające Club CAFE rozumieją, że bez dobrego dostępu podstawowe prawa osób niepełnosprawnych są zagrożone lub łamane, a ich prawa do wolnej woli i wyrażania siebie zostają automatycznie ograniczone.

 4. Osoby wspierające Club CAFE pragną takiej przyszłości, gdzie wszystkie osoby niepełnosprawne mają prawo do czerpania radości z piłki nożnej i kibicowania swojej drużynie zarówno w dni meczowe, jak i niemeczowe.

 5. Club CAFE pragnie przyszłości, gdzie piłka nożna jest w pełni dostępna i włączająca dla wszystkich.

 

 

 

Czołowi przedstawiciele i eksperci w zakresie równości i przedstawiciele narodowych stowarzyszeń niepełnosprawnych kibiców Clubu CAFE zasiadają w Grupie Doradczej CAFE. Grupa Doradcza CAFE istnieje aby dostarczać wsparcia i poradnictwa Zarządowi CAFE oraz zespołowi Managerów, tak aby mieli pewność że CAFE wypełnia swoje cele i zadania.

 

 

 

CAFE to europejska organizacja charytatywna, której głównym celem jest:

 

 1. Promowanie równego dostępu do wszystkich europejskich stadionów oraz ich klubów.

 2. Działanie jako doradca w zakresie stadionowej dostępności oraz nazywanie i dzielenie się dobrymi praktykami wszędzie gdzie istnieje taka potrzeba (usługi i udogodnienia).

 3. Wykorzystywanie specjalnego wpływu footballu na drodze do zwiększanie poziomu świadomości na temat niepełnosprawności i dostępności.

 4. Powołanie Europejskiej Sieci Stowarzyszeń Niepełnosprawnych Kibiców piłki nożnej, jako wsparcie lokalne i państwowe.

 5. Zaangażowanie większej ilości osób niepełnosprawnych w football na wszystkich poziomach.

 

 

 

Europa” odnosi się do 54 członkowskich Stowarzyszeń Piłki Nożnej UEFA, które wykraczają poza geograficzny obszar Europy. CAFE działa na tym rozszerzonym obszarze.

 

 

 

Formularz rejestracyjny Clubu CAFE znajduje się do pobrania tutaj: …

 

Wypełniony formularz proszę przeslać mailem na adres info@cafefootbal.eu, lub wydrukować i przesłać pocztą na adres:

 

Centre for Access to Football in Europe

No. 1 Olympic Way

Wembley
London
HA9 0NP

United Kingdom

 

 

 

 

Jeżeli potrzebujecie Państwo dodatkowej pomocy przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego zapraszamy do kontaktu: ...