Wetgeving

 

Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap en het Protocol

 

Het doel van het verdrag is het bevorderen, te beschermen en te zorgen voor de volledige en gelijke genot van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden door alle personen met een handicap, en de eerbiediging van hun inherente waardigheid te bevorderen.

 

Landen die deelnemen aan de Conventie engageren zich om wetten, voorschriften, gebruiken en praktijken die discriminatie (artikel 4) vormen ontwikkelen en uitvoeren van beleid, wetgeving en administratieve maatregelen voor het veiligstellen van de rechten die in het Verdrag en af te schaffen. Als een verandering van perceptie is van essentieel belang om de situatie van personen met een handicap te verbeteren, te ratificeren landen zijn om stereotypen en vooroordelen te bestrijden en het bevorderen van het bewustzijn van de mogelijkheden van personen met een handicap (artikel 8).

 

Downloaden in het nederlands

Downloaden in toegankelijke nederlands