Onze visie: 'Total Football - Total Access'

 

Veel mensen zouden de vraag kunnen stellen 'waarom goede toegang zo belangrijk is':

 

In de Europese Unie leven meer dan 80 miljoen mensen met een handicap. Dat is even veel als de gehele bevolking van België, Griekenland, Hongarije, Nederland en Tsjechië bij elkaar opgeteld. Met andere woorden, meer dan 10% van de bevolking. Eén op de vier Europeanen heeft een familielid met een handicap. Zes van de tien Europeanen kent iemand met een handicap in de directe of bredere kennissenkring. Mensen met beperkte mobiliteit vormen meer dan 40% van de bevolking.

 

Mogelijk vindt u het schokkend dat 50% van alle gehandicapten nog nooit aan vrijetijds- of sportactiviteiten heeft deelgenomen. Bovendien heeft een derde van de gehandicapte bevolking nog nooit een reis naar het buitenland gemaakt of zelfs maar deelgenomen aan dagexcursies, vanwege ontoegankelijke plaatsen en diensten.

 

Volgens de statistieken denkt 97% van de Europeanen dat er iets gedaan moet worden om te zorgen voor een betere integratie van gehandicapten in de samenleving. 91% van de Europeanen vindt dat meer geld moet worden gespendeerd aan het opheffen van fysieke belemmeringen die het leven van mensen met een handicap compliceren.

 

Toegankelijkheid is essentieel voor gehandicapten om hun rechten te laten gelden en volledig te participeren in de maatschappij. In sommige landen wordt iedere ontoegankelijkheid tot de gebouwde omgeving als een vorm van discriminatie beschouwd.

 

Europa bevordert een “Design for all”-aanpak voor de gebouwde omgeving, zodat gebouwen en openbare ruimten door zoveel mogelijk mensen probleemloos kunnen worden gebruikt en voor iedereen toegankelijk zijn. Ondanks de diversiteit in specifieke technische oplossingen, hebben gehandicapten op functioneel niveau dezelfde vereisten inzake toegankelijkheid.

 

Toegankelijke gebouwde omgevingen zijn bovendien in economisch opzicht aantrekkelijk; functioneel gezien zijn ze flexibeler en is de infrastructuur duurzamer, aangezien er in een latere fase minder noodzaak tot dure aanpassingen is. Gehandicapten dienen als gewaardeerde klanten te worden gezien, waarbij goede toegankelijkheid niet alleen als morele kwestie, maar ook in zakelijk opzicht als verstandig wordt beschouwd.

 

Toegang is een basaal mensenrecht en een fundamentele pijler van sociale rechtvaardigheid. Sociale rechtvaardigheid draait om de acceptatie van mensen als individuen en om toegang tot eerlijke en gelijke kansen om volwaardig aan het maatschappelijk leven deel te nemen. Een werkelijk toegankelijke omgeving is er een waar mensen vrijuit uiting kunnen geven aan hun onafhankelijkheid en waar alle belemmeringen tot integratie zijn opgeheven.

 

CAFE schat dat minstens 500.00 gehandicapten binnen de uitgebreide Europese UEFA-regio waarschijnlijk actieve voetbalsupporters zijn en dat er nog veel meer gehandicapten zijn die naar wedstrijden zouden willen gaan. Gehandicapten hebben het recht om net als ieder ander van voetbal, sport en alle vormen van vermaak te genieten. En dan gaat het om voetbal op alle niveaus.

 

Er zijn steeds meer gehandicapte voetbalsupporters die naar voetbalwedstrijden en -toernooien willen reizen, in zowel binnen- als buitenland. Naarmate de toegankelijkheid verbetert, zullen steeds meer gehandicapten zich net als andere supporters in staat voelen om naar toernooien zoals EURO 2012 te gaan.

 

Door nog veel meer gehandicapten te inspireren om live wedstrijden bij te wonen en mee te doen aan plaatselijke vrijwilligersactiviteiten, wil CAFE de sociale integratie bevorderen, interactie tussen mensen stimuleren, en bijdragen aan intercultureel leren, en zowel de diversiteit als de eenheid van Europa naar voren halen.

 

Doelstellingen van CAFE

 

• gelijke toegang tot alle Europese voetbalstadions en hun clubs bevorderen;

• als adviseurs voor toegankelijke stadions fungeren en goede praktijk waar die ook maar voorkomt herkennen en delen (faciliteiten en diensten);

• mensen voorlichten over handicaps en toegankelijkheid, met behulp van de speciale invloed van het voetbal;

• een Europees netwerk tot stand brengen van plaatselijke en nationale gehandicapte voetbalsupporters, die op plaatselijk niveau zelf opkomen voor hun rechten;

• om meer gehandicapten in staat te stellen voetbal te volgen en erbij betrokken te zijn, op alle niveaus van de sport

 

'Europa' heeft betrekking op de 54 voetbalbonden die zijn aangesloten bij de UEFA. Dit betreft ook landen buiten de geografische grenzen van Europa, zoals Israël en Kazachstan. De activiteiten van CAFE zullen zich over dit grotere geografische gebied uitstrekken.