W tym sezonie Tydzień Akcji ośrodka CAFE odbędzie się w dniach 6-14 marca 2021 r. Zapraszamy partnerów ze wszystkich dziedzin sportu do udziału w corocznym świętowaniu dostępu, integracji i wielu różnorodnych ról, które osoby niepełnosprawne mogą odgrywać w branży.

Od 2013 roku Tydzień Akcji ośrodka CAFE podkreśla ogrom dokonanej w sporcie pracy, mającej na celu zapewnienie równych szans osobom niepełnosprawnym i umożliwiającej im cieszenie się sportem na żywo. Sport może zmienić życie wielu osób niepełnosprawnych i stworzyć wspomnienia, które będą trwały wiecznie.

Prosimy pobrać pakiet informacyjny Tygodnia Akcji ośrodka CAFE dostępny w języku polskim, angielskim, holenderskim, francuskim, niemieckim, włoskim, portugalskim, rosyjskim i hiszpańskim.

Tydzień Akcji ośrodka CAFE to największe tego rodzaju wydarzenie, które oferuje niepełnosprawnym kibicom i ich grupom (DSA), klubom, obiektom, ligom, federacjom, organizacjom pozarządowym i wszystkim pasjonatom sportu dostęp i integrację oraz szansę na wspólne promowanie pełnego dostępu #TotalAccess.

Naszą wizją jest świat, w którym osoby niepełnosprawne stanowią kluczową część globalnego krajobrazu sportowego jako kibice, pracownicy, wolontariusze i liderzy, dzięki czemu każdy ma równe szanse wnoszenia wkładu w dostępnym, integracyjnym i przyjaznym środowisku.

Z przyjemnością informujemy o programie małych dotacji Tygodnia Akcji ośrodka CAFE mającego na celu wsparcie niepełnosprawnych kibiców i ich grup (DSA) w Tygodniu Akcji ośrodka CAFE.

Program oferuje fundusze dla niepełnosprawnych kibiców i DSA na udział w Tygodniu Akcji ośrodka CAFE. Dostępne są dotacje w wysokości do €250, a warunkiem ich otrzymania jest złożenie wniosku do ośrodka CAFE i jego pozytywne rozpatrzenie.

Wnioski o małe dotacje Tygodnia Akcji ośrodka CAFE prosimy składać online.

Formularz online dostępny jest jedynie w języku angielskim, jednak można go wypełnić w dowolnym języku.

Więcej informacji na temat programu małych dotacji Tygodnia Akcji ośrodka CAFE.

W przypadku dalszych pytań dotyczących Tygodnia Akcji ośrodka CAFE lub chęci dokładniejszego omówienia planowanych przez siebie obchodów prosimy o kontakt na adres e-mail [email protected] lub pod numerem telefonu +44 (0) 208 065 5108.

Z niecierpliwością oczekujemy na wspólne świętowanie #TotalAccess podczas Tygodnia Akcji ośrodka CAFE 2021!