CAFE z przyjemnością przedstawia wyniki projektu „Dowód niepełnosprawności”.

Projekt badawczy przeprowadzony przez Centrum Dostępu do Piłki Nożnej w Europie oraz finansowany przez Enlarged Partial Agreement on Sport (EPAS), Radę Europy, zrewidował istniejący system zarządzania biletami dla niepełnosprawnych kibiców oraz powiązaną z tym systemem kwestię „dowodu niepełnosprawności”. Niepełnosprawni kibice wymagają specjalnego miejsca lub/oraz bezpłatnego biletu  dla osobistego asystenta podczas dużych wydarzeń sportowych.

Celem projektu było znalezienie zrównoważonego rozwiązania, które zapewni godność i szacunek osobom niepełnosprawnym, z równoczesnym zapewnieniem biletów osobom naprawdę niepełnosprawnym, przez właścicieli dużych sportowych wydarzeń / lokalnych komitetów organizacyjnych. Założeniem jest zredukowanie ilości biletów, sprzedawanych niesłusznie osobom w pełni sprawnym.

Znacząca większość, 84% osób niepełnosprawnych przyznało, że znormalizowany europejski dowód niepełnosprawności w postaci karty ID, byłby korzyścią przy sprzedaży biletów na narodowe oraz międzynarodowe wydarzenia sportowe i kulturalne. Dodatkowo, 70% uczestników wybiera równe udogodnienia zamiast tańszych biletów. Analizując grupy osób niepełnosprawnych, 73 % użytkowników wózków inwalidzkich oraz 80% osób ze złym stanem zdrowia psychicznego, również wybiera równy dostęp do udogodnień zamiast tańszych biletów.

Jesteśmy przekonani, że wyniki projektu zapewnią bardziej wygodny i godny system sprzedaży biletów dla osób niepełnosprawnych w Europie. Dla osób, które chcą uczestniczyć w dużych sportowych i kulturalnych wydarzeniach. Równocześnie system sprzedaży zapewni osobom niepełnosprawnym oraz właścicielom wydarzeń sportowych, minimalną możliwość nadużyć.

CAFE przekaże wyniki projektu oraz końcowy raport, pracownikom Wydziału ds. Niepełnosprawności w Komisji Europejskiej. Będzie wspierać szersze prace nad europejskim dowodem niepełnosprawności w postaci karty ID.

CAFE dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu, oraz przede wszystkim EPAS oraz Radzie Europy.

Pełen raport jest dostępny tutaj.Published 30/12/2013