Ośrodek CAFE utworzył program małych dotacji dla Tygodnia Akcji ośrodka CAFE w odpowiedzi na informacje zwrotne otrzymane od niepełnosprawnych kibiców i stowarzyszeń niepełnosprawnych kibiców (DSA).

Program małych dotacji oferuje niepełnosprawnym kibicom i DSA fundusze na udział w Tygodniu Akcji ośrodka CAFE. Dostępne są dotacje w wysokości do €250, a warunkiem ich otrzymania jest złożenie wniosku do ośrodka CAFE i jego pozytywne rozpatrzenie.

W przypadku, gdy wymagane jest większe dofinansowanie, ośrodek CAFE zachęca wnioskodawców do pozyskiwania dodatkowych środków w celu zebrania większego budżetu.

Podczas gdy program małych dotacji Tygodnia Akcji ośrodka CAFE skierowany jest głównie do niepełnosprawnych kibiców i DSA, dotacje (jeśli pozostaną jakiekolwiek środki) mogą zostać wykorzystane do finansowego wsparcia klubów chcących wziąć udział w Tygodniu Akcji ośrodka CAFE.

Prosimy o wypełnienie wniosku online o dofinansowanie w ramach programu małych dotacji Tygodnia Akcji ośrodka CAFE.

Termin składania wypełnionych wniosków w ośrodku CAFE upływa w poniedziałek 15 lutego 2021 roku. Aby uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku, prosimy o kontakt na adres e-mailowy [email protected] lub numer telefonu +44 (0) 208 065 5108.

Wszyscy kandydaci zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia wniosku w ciągu 10 dni roboczych od dnia jego otrzymania przez ośrodek CAFE. Ostateczne decyzje zostaną przekazane wszystkim wnioskodawcom do piątku 19 lutego 2021 roku.

Wnioski o dotacje będą rozpatrywane na podstawie następujących kryteriów:

  • Związek z Tygodniem Akcji ośrodka CAFE i celami ośrodka CAFE
  • Przewidywane koszty i wartość działalności
  • Długotrwały wpływ działalności
  • Szerszy wpływ działalności na dany kraj / region
  • Kreatywność i sposób realizacji działań

50% dotacji zostanie wypłacone w przeciągu 10 dni roboczych od momentu otrzymania przez kandydata potwierdzenia o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ośrodek CAFE.

Wybrani kandydaci zostaną poproszeni o wypełnienie raportu online i przesłanie zdjęć oraz filmów (w stosownych przypadkach) z ich działań w ramach Tygodnia Akcji ośrodka CAFE.

Pozostałe 50% dotacji zostanie wypłacone w ciągu 10 dni roboczych od daty otrzymania raportu przez ośrodek CAFE. Pozostała kwota należności nie będzie wypłacona w przypadku odesłania niekompletnego raportu.

W przypadku pytań dotyczących programu dotacji Tygodnia Akcji ośrodka CAFE prosimy o kontakt na adres e-mail [email protected] lub pod numer telefonu +44 (0)208 065 5108.