Głównym celem wizyty w Opolu było spotkanie z przedstawicielami klubu Odra Opole oraz wizyta na miejskim stadionie.

Dla pracowników klubu oraz MOSiR zostało przeprowadzone szkolenie pt. „Świadomość niepełnosprawności”. Wspólnie zostały omówione dostępne rozwiązania stadionowe dla niepełnosprawnych kibiców oraz możliwość ich wdrożenia na stadionie opolskim.

CAFE spotkało się również z Zastępcą Naczelnika Centrum Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Opola, Panem Janem Całką oraz Panem Stefanem Zdziechowskim Zastępcą Naczelnika Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Opola. Informacja na temat CAFE i naszych działań, trafi do organizacji pozarządowych w regionie opolskim. Również dzięki spotkaniu z Panią Renatą Tomaszewską ze stowarzyszenia CROSS Opolskiego Sportowo-Turystycznego Klubu Osób Niewidomych i Słabowidzących o CAFE dowie się szerokie grono osób niepełnosprawnych. 

Cieszymy się, że spotkania, które udało nam się odbyć,  będą początkiem naszej współpracy na polu zwiększania dostępności opolskich obiektów sportowych.Published 19/11/2013