15 lutego 2011, osoby z krajów Unii Europejskiej mające problemy z poruszaniem się lub niepełnosprawne zdobyli nowe ważne prawa dotyczące podróżowania autobusami i autokarami. Organizacje charytatywne z Wielkiej Brytanii świętują sukces po ostrej kampanii prowadzonej w tym kraju przez Królewski Narodowy Instytut Osób Niewidomych, Sense, Age UK, Leonard Cheshire Disability, Guide Dogs, Radar oraz Królewski Narodowy Instytut Osób Głuchych (KNIOG).


Kluczowe korzyści dla osób niepełnosprawnych i starszych to między innymi dostępna informacja podróżna przed i w czasie podróży, obowiązkowe szkolenie z zakresu świadomości niepełnosprawności dla wszystkich kierowców oraz prawo do odszkodowania za zniszczony wózek inwalidzki lub inne urządzenia wspomagające. Dodatkowo, informacja o prawach pasażerów będzie udostępniona na dworcach i w Internecie. 

Członkowie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu zatwierdzili to Rozporządzenie, które wejdzie w życie w roku 2013. Co ważne, będzie dotyczyć wszystkich podróży, włącznie z usługami świadczonymi przez lokalne autobusy. 

Fazilet Hadi, Dyrektor Grupy Społeczeństwo Integracyjne KNION mówi: „To fantastyczne zwycięstwo dla osób niepełnosprawnych! Dla osób niewidomych i niedowidzących możliwość podróżowania autobusem oznacza większe możliwości zatrudnienia, dalszej edukacji i aktywności społecznej takiej jak wizyta u rodziny. Jest to klucz do niezależności i jakości życia. KNION dziękuje wszystkim Parlamentarzystom Europejskim, którzy wspierali kampanię i swoich niepełnosprawnych wyborców”.

Głosowanie Parlamentu Europejskiego nastąpiło po zatwierdzeniu tekstu w dniu 31 stycznia 2011 przez rządy krajów UE, w tym rząd Wielkiej Brytanii.

Organizacje charytatywne z Wielkiej Brytanii będę kontynuować kampanię, aby powyższe regulacje zostały wprowadzone bez zwłoki, zgodnie z zobowiązaniami podjętymi, kiedy rząd Wielkiej Brytanii ratyfikował Konwencję ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. 
Sue Brown, Szefowa ds. Porządku Publicznego w Sense, brytyjskiej narodowej organizacji charytatywnej ds. osób głuchoniewidomych, mówi: "Bardziej dostępne podróże oznaczają, że osoby niepełnosprawne mogą częściej brać udział w aktywności społecznej, więc Sense z zadowoleniem przyjmuje decyzję Parlamentu Europejskiego. Przemieszczanie się jest czymś, co wielu z nas przyjmuje za pewnik.

Szkolenie z zakresu świadomości niepełnosprawności i dostępna informacja podróżna oznacza, że więcej osób głuchoniewidomych może rozumieć i używać transport publiczny aby pójść do pracy, do lekarza, odwiedzić rodzinę i przyjaciół. Mamy nadzieję, że Wielka Brytania i inne rządy UE skorzystają z tej okazji, aby uczynić transport publiczny częścią sprawiedliwego społeczeństwa."

Sue Sharp, Szefowa ds. Porządku Publicznego i Kampanii w Guide Dogs, mówi: "Ludzie niepełnosprawni polegają na autobusach bardziej niż osoby pełnosprawne. To rozporządzenie rzeczywiście dokona zmian i sprawi, że podróże te będą łatwiejsze i mniej stresujące. Cieszymy się ze wsparcia Parlamentarzystów Europejskich i pomocy w zapewnieniu tych ważnych zmian dla osób niepełnosprawnych w Europie."

Guy Parckar, pełniący obowiązki dyrektora ds. Polityki i Kampanii w Campaigns at Leonard Cheshire Disability mówi: "To bardzo pozytywna wiadomość. Ograniczenia podczas używania transportu należą do największych barier w integracji społecznej osób niepełnosprawnych. Ta zmiana powinna pomóc w budowaniu sieci transportowej, która jest bardziej przyjazna użytkownikom i bardziej dostępna."
Marije Davidson, Manager ds. Spraw Publicznych w Radarze, mówi: "To jest prawdziwy krok ku dostępności dla osób niepełnosprawnych. Pomimo ustaw dotyczących dyskryminacji niepełnosprawności, osoby takie ciągle doświadczają negatywnego nastawienia i nie mogą w pełni korzystać z autobusów. To wzmocni tylko nasze prawa i poprawi dostęp do edukacji i zatrudnienia. Radar chce aby te zmiany były wprowadzone tak szybko jak to tylko możliwe."

Michelle Mitchell, Dyrektor ds. Dobroczynności w Age UK, mówi: "Nowe prawo UE jest wspaniałą wiadomością dla 150 milionów Europejczyków w dalszej części ich życia, włączając w to 4,5 miliona osób starszych w Wielkiej Brytanii, którzy używają lokalnych autobusów przynajmniej raz w tygodniu. Usługi świadczone przez firmy autobusowe mogą stanowić linię życia, zwłaszcza dla tych z ograniczoną zdolnością do przemieszczania się. Niniejsze rozporządzenie gwarantuje starszym osobom prawo do transportu i powinno spowodować podniesienie się poziomu usług kierowców, którzy teraz zaczną brać udział w obowiązkowym szkoleniu dotyczącym niepełnosprawności."

Roger Wicks, Dyrektor ds. Badań, Polityki i Stosunków z Rządem w KNIOG mówi: "Ludzie, którzy utracili słuch często spotykają się z niepotrzebnymi barierami komunikacyjnymi kiedy próbują otrzymać informację o codziennych zakłóceniach podróży lub ich odwołaniu. Niniejsze przełomowe rozporządzenia, które wymagają tego, aby kierowcy i obsługa dworców brała udział w szkoleniu dotyczącym świadomości niepełnosprawności, będzie miało ogromny wpływ na to, że podróże autobusami i autokarami staną się bardziej dostępne dla osób głuchych lub z ubytkiem słuchu."

Brakujące ogniwo w prawach pasażerów w ramach prawa UE zostało w końcu ustanowione w Strasburgu we wtorek kiedy Parlament Europejski przyjął nowe zasady dające większe prawa pasażerom autobusów i autokarów. 
Po dwóch latach trudnych negocjacji, Parlament i Państwa Członkowskie uzgodniły zasady obejmujące wszystkie długodystansowe usługi regularne (250 lub więcej kilometrów), zarówno krajowe jak i międzynarodowe, począwszy od wiosny 2013. 

Odszkodowanie

Dla takich usług nowe prawo przewiduje odszkodowanie w wysokości 50% ceny bilety jak również pełnego zwrotu opłaty za bilet jeśli usługodawca odwoła usługę i nie może dopełnić umowy transportu nawet inną trasą lub środkiem transportu, po co najmniej dwugodzinnym opóźnieniu. Pasażerowie, którzy wolą nie korzystać z usługi po odwołanym odjeździe lub dwugodzinnym opóźnieniu będą mieli prawo do zwrotu całej opłaty za bilet. 

Jeśli opóźnienie jest powyżej 90 minut w stosunku do rozkładu jazdy, pasażerowie muszą otrzymać przekąski i wyżywienie. Jeśli przejazd jest przerwany lub jeśli nastąpił wypadek albo opóźnienie wymagające od pasażerów spędzenia nocy w danym miejscu, usługodawca musi zaoferować do dwóch nocy w hotelu – o maksymalnej cenie 80 euro. Usługodawca jest zwolniony z tych zobowiązań jeśli problem spowodowany jest katastrofą naturalną lub warunkami pogodowymi, które uniemożliwiają zaoferowanie przejazdu w bezpiecznych warunkach. 

Dodatkowo, usługodawca musi zaoferować zwrot, z limitem nie mniejszym niż 1.200 euro jeśli bagaż został zgubiony lub zniszczony. W przypadku śmierci lub urazu wynikających z wypadku, usługodawca będzie musiał zapłacić do 220.000 euro (lub więcej, jeśli stanowi tak prawo krajowe).
Aby umożliwić mniejszym firmom dostosowanie się do nowych zasad, Parlament przegłosował zezwolenie Krajom Członkowskim do wyłączenia określonych regularnych serwisów krajowych lub tych gdzie ważna część usługi jest wykonywana poza UE, na maksymalnie cztery lata z jednym przedłużeniem.

Podstawowe Prawa

W tym samym czasie, dzięki Parlamentarzystom Europejskim, został zatwierdzony pakiet dwunastu podstawowych praw które dotyczą wszystkich regularnych usług niezależnie od ich dystansu. Prawa te zawierają informację przed i w czasie podróży oraz potrzeby osób z niepełnosprawnością lub ograniczoną możliwością poruszania się. Zagwarantowany jest nie dyskryminujący dostęp do transportu, z pełnym odszkodowaniem gdy wózek inwalidzki lub inne urządzenia wspomagające zostaną zgubione lub zniszczone. 

Szkolenia dla pracowników

Zgodnie z nowym rozporządzeniem, pracownicy autobusów i autokarów muszą być szkoleni tak aby mogli zaoferować odpowiednią pomoc osobom z ograniczoną możliwością poruszania, które złożą taki wniosek co najmniej 36 godzin przed odjazdem. Jeśli osoba obsługująca nie może zaoferować odpowiedniej pomocy, osoba z ograniczoną możliwością poruszania będzie mieć prawo do podróżowania z osobą wybraną przez siebie bez ponoszenia dodatkowego kosztu. 
"Ta umowa jest bardzo ważna dla transportu i turystyki. Ucieleśnia strategiczną równowagę jako, że chroni mniejsze firmy i uczyni życie osób niepełnosprawnych łatwiejszym” powiedział Antonio Cancian (Europejska Partia Ludowa, Włochy), który miała piecze nad ustawą w Parlamencie.

Parlament zatwierdził dziś ustawę zgodnie z procedurą współdecyzyjną (umowa pojednawcza przy trzecim czytaniu) z 504 głosami za, przy 63 przeciw i 89 osobami nieobecnymi.Published 24/02/2011