Zaprezentowano program odpowiedzialności społecznej UEFA podczas EURO.

Podczas Turnieju UEFA EURO 2012, zdala od boisk, na których gwiazdy piłkarskie oraz ich drużyny będą walczyć o pojawienie się na pierwszych stronach gazet, w ramach kampanii UEFARESPECT (Szacunek) podjęta zostanie próba rozwiązania niektórych najważniejszych problemów społecznych Europy. Działania te mają zwiększyć świadomość społeczną i zmienić życie mieszkańców Polski i Ukrainy na lepsze. Kampania RESPECT, która jest inicjatywą odpowiedzialności społecznej UEFA, została uruchomiona przez Prezydenta UEFA podczas Turnieju UEFA EURO 2008 w Austrii i Szwajcarii.

Mówiąc o znaczeniu kampanii RESPECT, Michel Platini powiedział: „Jako organ nadrzędny europejskiego futbolu, UEFA jest odpowiedzialna za ochronę gry oraz kibiców. Obecność kampanii RESPECT podczas EURO podkreśla stałe zaangażowanie UEFA w walkę z wszelkimi formami dyskryminacji, a także jej starania o zwiększenie dostępności futbolu dla kibiców niepełnosprawnych, promocję zdrowia poprzez aktywność fizyczną oraz zachęcanie do prowadzeniu dialogu między kibicami oraz Miastami-Gospodarzami”.

Na drodze do Turnieju UEFA EURO 2012 oraz w trakcie finałowej fazy Mistrzostw, UEFA wesprze cztery projekty społeczne kwotą 3 000 000 euro. Kampania RESPECT pozostawi trwałe dziedzictwo w Polsce i na Ukrainie oraz w wielu innych krajach, poprzez różnego rodzaju inicjatywy zgrupowane w ramach czterech głównych projektów: RESPECT Diversity (Uszanuj Różnorodność), RESPECT Fan Culture (Uszanuj Kulturę Kibiców), RESPECT Inclusion (Uszanuj Niepełnosprawność) oraz RESPECT Your Health (Uszanuj Swoje Zdrowie).

Projekt RESPECT Diversity zostanie zrealizowany wraz z wieloletnim partnerem UEFA, organizacją FARE(Piłka Nożna Przeciwko Rasizmowi w Europie) oraz współpracującym z nią stowarzyszeniem Nigdy Więcej.Będzie on promował pozytywne przesłanie o różnorodności, poprzez różnego rodzaju działania organizowane w trakcie Turnieju, z punktem kulminacyjnym podczas półfinałów. W trakcie Mistrzostw stworzone zostaną setki tzw. „stref integracyjnych”. To miejsca, które z zasady mają być otwarte, dostępne i przyjazne dla wszystkich, niezależnie od przynależności etnicznej, obywatelstwa, płci, niepełnosprawności lub orientacji seksualnej. Oprócz tego, do tej pory ponad 80 000 stewardów, a także funkcjonariuszy policji w Polsce i milicji na Ukrainie, przeszło szkolenie poświęcone walce z dyskryminacją. Ma ono im pomóc w identyfikowaniu obraźliwych haseł, symboli oraz zachowań.

Kolejny projekt, RESPECT Fan Culture (Uszanuj Kulturę Kibiców) udzieli wsparcia kibicom podczas Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy UEFA w Piłce Nożnej. We wszystkich ośmiu Miastach-Gospodarzach UEFA oraz FSE (Stowarzyszenie Europejskich Kibiców Piłki Nożnej) stworzą ambasady kibica. Będą to miejsca, w których kibice otrzymają pomoc w organizacji podróży i zakwaterowania last-minute, a także we wszelkich innych nieprzewidzianych okolicznościach. Kibice reprezentacji uczestniczących w Turnieju będą mieli również swoje własne, mobilne ambasady kibica, które będą podążać za nimi od stadionu do stadionu.

Oprócz tego, UEFA oraz CAFE (Centrum Dostępu do Piłki Nożnej w Europie), podejmą współpracę przy realizacji trzech podprojektów pod szyldem RESPECT Inclusion. W ramach inicjatywy „Piłka bez granic”, niepełnosprawni kibice oraz goście otrzymają opracowany specjalnie dla nich przewodnik z informacjami na temat dostępu do poszczególnych miejsc związanych z Turniejem. Podprojekt „Meczów pokazowych”, który zostanie zrealizowany przez Olimpiady Specjalne Polska oraz Narodowy Komitet Sportu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na Ukrainie, da szansę wykazania się umiejętnościami piłkarskimi niepełnosprawnym zawodnikom. Rozegrają oni swoje mecze przed każdym spotkaniem ćwierćfinałowym. Fundusze na przyszłe inicjatywy związane ze wspieraniem osób niepełnosprawnych zostaną zebrane w ramach podprojektu „Dobroczynność podczas Turnieju UEFA EURO 2012”. Kibice oraz inni darczyńcy zostaną zachęceni do przekazywania datków na przyszłe projekty, a drogę utoruje im sama UEFA, która zobowiązała się do przekazania 3 000 euro za każdą bramkę strzeloną podczas Turnieju. 

Ostatni projekt, RESPECT Your Health – Euroschools 2012 (Szkoły Euro 2012), będzie promował zdrowy styl życia wśród dzieci i ich rodzin w Polsce i na Ukrainie. Inicjatywa skupi się na profilaktyce tytoniowej oraz propagowaniu zdrowych diet, aktywności fizycznej oraz umiarkowania w spożywaniu alkoholu.  Program będzie koordynowany przez partnera UEFA, organizację streetfootballworld. W zakresie jego działań, szkoły, organizacje pozarządowe oraz miejscowi trenerzy zostaną wyszkoleni do prowadzenia zajęć sportowych połączonych z działaniami na rzecz edukacji zdrowotnej. Zgodnie z założeniami kampanii RESPECT Your Health, Turniej UEFA EURO 2012 będzie także imprezą bez papierosów.Published 08/11/2011