W dniach 17-18 lutego Managerka Projektu CAFE w Polsce odwiedziła klub Miedź Legnica. Głównym celem spotkania było przeprowadzenie dla pracowników klubu treningu „Świadomość niepełnosprawności”.  

Przedstawicielka CAFE razem z pracownikami klubu oraz przedstawicielami OSiR’u zwiedzili legnicki stadion.  Zostały omówione dostępne rozwiązania już wdrożone na stadionie min. trybuny dedykowane dla użytkowników wózków inwalidzkich, dostępne toalety i miejsca parkingowe. Pracownicy klubu i OSiR’u otrzymali rekomendacje dotyczące wymaganych dostępnych rozwiązań oraz usług, które zwiększą dostępność stadionu i jego otwartość dla niepełnosprawnych kibiców.

18 lutego odbyło się spotkanie CAFE, Pani Martyny Pajączek, Prezeski klubu Miedź Legnica z Prezydentem miasta Legnica, Panem Tadeuszem Krzakowskim. Prezydent miał okazję zapoznać się z działaniami CAFE w Polsce i na legnickim stadionie.

Kolejna wizyta CAFE w Legnicy planowana jest na kwiecień 2014 roku, kiedy to na legnickim stadionie odbędzie się uroczyste otwarcie kampanii Tydzień Akcji, Pełen Dostęp, Pełen Football. 

Published 21/02/2014