W miniony weekend odbyło się zgromadzenie urzędników ds. dostępności reprezentujących kluby z całych Niemiec, w którym wziął udział także ośrodek CAFE.

Zostało ono zorganizowane przez stowarzyszenie Deutsche Fußball Liga (DFL) i odbyło się na stadionie RheinEnergie, który jest siedzibą klubu 1.FC Köln Bundesligi.

Kierownik projektu z ramienia CAFE, Jochen Kemmer przedstawił prezentację na temat znaczenia urzędników ds. dostępności oraz poprawy dostępności i integracji w klubach piłkarskich i na stadionach. Omówił on także inicjatywę „Tydzień Akcji” CAFE i zachęcił uczestników zgromadzenia do wzięcia w niej udziału w roku 2018.

Po zakończeniu spotkania powiedział on: „Z wielką przyjemnością wziąłem udział w zgromadzeniu urzędników ds. dostępności w Niemczech i przedstawiłem na nim swoją prezentację. Warsztaty te mają duże znaczenie dla rozwoju roli urzędników ds. dostępności, ponieważ stanowią okazję do wymiany przez kluby doświadczeń i najlepszych praktyk”.

Do innych zagadnień omówionych w czasie zebrania należały: komentarz audiodeskryptywny, sprzedaż biletów osobom niepełnosprawnym oraz zbliżający się kurs certyfikacyjny urzędników ds. dostępności w Niemczech.

Ośrodek CAFE wyraża wdzięczność Arne Stratmannowi i Katharinie Baumann z zespołu ds. kibiców DFL za organizację tego wydarzenia i oczekuje na możliwość współpracy zarówno z DFL, jak i urzędnikami ds. dostępności w Niemczech, aby pomóc w promocji szerszej integracji poprzez wyjątkową siłę piłki nożnej.Published 04/09/2017