Na het ontvangen van feedback van supporters met een beperking en hun belangengroepen, heeft CAFE het kleine subsidieprogramma van CAFE Week of Action geïntroduceerd.

Het kleine subsidieprogramma van CAFE Week of Action geeft een financiële bijdrage aan supporters met een beperking en hun belangengroepen om deel te nemen aan de CAFE Week of Action. Er zijn subsidies van maximaal €250 beschikbaar, onder voorwaarde van een succesvolle aanvraag bij CAFE.

Als meer financiering nodig is, raadt CAFE aanvragers aan om aanvullende middelen te zoeken om grotere budgetten te genereren.

Hoewel het kleine subsidieprogramma van CAFE Week of Action in de eerste plaats gericht is op supporters met een beperking en hun belangengroepen, zal (indien er nog subsidies worden toegekend) aandacht worden geschonken aan clubs die financiële steun nodig hebben om deel te nemen aan de CAFE Week of Action.

Vul het online aanvraagformulier in voor het kleine subsidieprogramma van CAFE Week of Action.

Ingevulde aanvraagformulieren moeten uiterlijk maandag 15 februari 2021 zijn ontvangen. Als u ondersteuning nodig heeft bij het invullen van uw aanvraag, stuur dan een e-mail aan [email protected], of bel +44 (0)208 065 5108.

Alle aanvragers krijgen binnen 10 werkdagen na ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier bericht of hun aanvraag geaccepteerd is of niet. De uiteindelijke beslissing zal voor vrijdag 19 februari 2021 aan alle aanvragers worden medegedeeld.

Subsidieaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Relevantie voor de CAFE Week of Action en de doelstellingen van CAFE
  • Verwachte kosten en waarde van de activiteit
  • Duurzaamheid en nalatenschap van de activiteit
  • Breder effect van de activiteit in een bepaald land / regio
  • Creativiteit en leverbaarheid van de activiteit

50% van de aangeboden subsidie wordt binnen tien werkdagen betaald nadat de aanvrager van CAFE een bevestiging heeft ontvangen dat de aanvraag is goedgekeurd.

Gekozen aanvragers worden gevraagd online verslag uit te brengen en foto's en video's (indien van toepassing) in te sturen van hun CAFE Week of Action activiteiten.

De resterende 50% van de subsidie zal binnen tien werkdagen betaald worden nadat CAFE bevestigd heeft een compleet verslag te hebben ontvangen. Resterende subsidiebedragen zullen niet betaald worden als de verslagen niet zijn voltooid.

Als u nog vragen heeft over het kleine subsidieprogramma van CAFE Week of Action, stuur dan een e-mail naar [email protected] of bel +44 (0)208 065 5108.