W niemieckim Lipsku niedawno dobyło się doroczne zebranie członkówBundesbehindertenfanarbeitsgemeinschaft e.V. (BBAG).

BBAG to krajowe stowarzyszenie niepełnosprawnych kibiców w Niemczech, które od rozpoczęcia działalności w 1999 r. działa na rzecz poprawy dostępu do stadionów i integracji osób niepełnosprawnych.

Podczas zebrania mianowano nowych członków Komitetu BBAG, a na przewodniczącego wybrano Alexandra Friebela z Bielefeld. Wiceprzewodniczącym BBAG pozostanie Volker Sieger, natomiast Alexandrze Lüddecke z Bremen powierzono stanowisko zastępcy wiceprzewodniczącego.

Ralf Bockstedte i Oliver Stapf pozostaną na stanowiskach odpowiednio skarbnika i sekretarza BBAG.

Ustępującemu przewodniczącemu Jochenowi Dohmowi, który był członkiem Zarządu BBAG przez osiem lat, za jego zaangażowanie na rzecz stowarzyszenia podziękowano owacjami na stojąco.

W spotkaniu wziął także udział Arne Stratman z Deutsche Fußball Liga (DFL), który zaprezentował wstępne wnioski na temat „DFL-Empfehlungen zur Barrierefreiheit” – zaleceń DFL dotyczących dostępności. Dokument ze wskazówkami został opracowany przy współpracy z BBAG, a Arne przedstawił go na zebraniu wraz z Volkerem Siegerem.

Członkowie BBAG rozmawiali również na temat przyszłej struktury stowarzyszenia, z uwzględnieniem wniosków komitetów regionalnych oraz kwestii finansowych. Ponadto BBAG pragnie serdecznie podziękować RP Lipsk za pełnienie roli gospodarza i pomoc w zorganizowaniu wydarzenia.Published 23/08/2016