CAFE przeprowadza ankietę, aby lepiej zrozumieć doświadczenia osób z niewidoczną niepełnosprawnością podczas typowego meczu, a także, żeby rozwiązać niektóre problemy, z którymi borykają się te osoby przychodzące na mecze piłki nożnej na żywo.

Od 2009 roku CAFE współpracuje z zainteresowanymi podmiotami z branży piłkarskiej oraz organizacjami wspierającymi niepełnosprawnych, aby zwiększyć dostęp do sportu dla osób niepełnosprawnych.

Obecnie na świecie żyje ponad miliard osób niepełnosprawnych, co czyni ich największą grupą mniejszościową, ale jednocześnie jedną z najsłabiej reprezentowanych w społeczeństwie.

Powszechne zrozumienie niepełnosprawności często skupia się na widocznych niepełnosprawnościach oraz na usuwaniu fizycznych przeszkód w społeczeństwie, które faktycznie "unieruchamiają" ludzi. Wraz z dalszym rozwojem dostępnych usług, takich jak pokoje sensoryczne dla widowni, wprowadzono pewne obiecujące zmiany, aby mecze piłki nożnej były dostępne dla fanów z różnymi niepełnosprawnościami.

W październiku 2019 r. CAFE powołała roboczą grupę ekspertów, reprezentującą wiele różnych niewidocznych niepełnosprawności. Grupa ta zamierza stworzyć specjalne wytyczne dla zainteresowanych podmiotów branży piłkarskiej, do których będzie można się odwołać i uczyć z nich, i wraz z CAFE opracowała tą ankietę.

Ankieta ma na celu ustalenie, które dostępne usługi i udogodnienia podczas meczów byłyby przydatne dla osób z niewidoczną niepełnosprawnością, identyfikację wszelkich innych przeszkód stojących przed osobami z niewidocznymi niepełnosprawnościami oraz rozważenie najwłaściwszych i najkorzystniejszych kategorii biletów i miejsc siedzących.

Niewidoczna niepełnosprawność jest szerokim pojęciem obejmującym wiele osób niepełnosprawnych w różny sposób. Pojęcie to może to obejmować między innymi:

  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub osoby z trudnościami w uczeniu się.
  • osoby neuroróżnorodne, np. z autyzmem, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego, ADHD, zespołem Tourette'a, dysleksją, dyspraksją.
  • osoby z chorobami neurologicznymi np. demencją, epilepsją, stwardnieniem rozsianym.
  • osoby z problemami zdrowia psychicznego np. depresją, chorobą afektywną dwubiegunową, schizofrenią.
  • osoby z przewlekłymi chorobami.
  • inne osoby z niewidocznymi niepełnosprawnościami / osoby z chorobami przewlekłymi np. z endometriozą, nieswoistym zapaleniem jelit, cukrzycą, przewlekłym bólem, reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobami układu oddechowego / serca.

Należy również podkreślić, że coraz większa liczba osób ma wiele niepełnosprawności, które mogą obejmować również niewidoczną niepełnosprawność. Na przykład osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba z ograniczoną sprawnością ruchową, cierpiąca na demencję, napotka inne przeszkody związane z wymaganiami dostępu.

Isobel Robins, specjalistka ds. badań CAFE, która kieruje tym projektem badawczym, powiedziała: "CAFE jest zaangażowana w podejście ukierunkowane na osoby ze wszystkimi niepełnosprawnościami, aby zapewnić im równy dostęp i integrację, a sam projekt dotyczący osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami i grupa robocza ekspertów będą odgrywać ważną rolę w naszych dalszych pracach w tym obszarze".

Jeśli uważasz, że jesteś osobą z niewidoczną niepełnosprawnością lub towarzyszem osoby z niewidoczną niepełnosprawnością, prosimy o wypełnienie tej ankiety.

Jeśli język angielski nie jest twoim ojczystym językiem, możesz wypełnić ankietę w swoim języku.

Ankieta będzie otwarta do 16 Czerwiec 2020, do godz. 18:00 czasu środowoeuropejskiego.

Aby dowiedzieć się więcej o członkach eksperckiej grupy roboczej ds. niewidocznych niepełnosprawności, kliknij tutaj.

Ośrodek CAFE opublikował również wywiad z młodym fanem z niewidoczną niepełnosprawnością oraz jego ojcem, w którym opowiedzieli o swoich doświadczeniach oraz przeszkodach, z którymi często się mierzą podczas meczów na żywo.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ankiety lub eksperckiej grupy roboczej, skontaktuj się z ośrodkiem CAFE w Europie drogą mailową pod adresem [email protected] lub pod numerem telefonu +44 (0)208 065 5108.

 


 

Kto może wypełnić ankietę?

Daną ankietę może wypełnić każda osoba z niewidoczną niepełnosprawnością / przewlekłym schorzeniem, w tym osoby ze schorzeniami nawracającymi lub na spektrum oraz z widoczną niepełnosprawnością, lub niepełnosprawnością wymagającą ułatwionego dostępu fizycznego.

Możesz również wypełnić tę ankietę, jeśli masz pewną wiedzę na temat przeszkód, z którymi mierzą się osoby z niewidoczną niepełnosprawnością. Przykładowo, jeśli towarzysz niepełnosprawnej osobie w trakcie różnych wydarzeń, jesteś jej osobistym asystentem, pracownikiem wsparcia lub partnerem, członkiem rodziny bądź bliskim przyjacielem. Rozważ jednak, czy mógłbyś pomóc osobie z niepełnosprawnością w taki sposób, aby wypełniała tą ankietę samodzielnie.

Nie musisz być fanem piłki nożnej ani chodzić na mecze, aby wypełnić tę ankietę.

 

Jak mogę wypełnić ankietę?
Odpowiedz na pytania ankietowe, myśląc o wszystkich potencjalnych przeszkodach, z którymi Ty lub osoba, o której odpowiadasz, może się zmierzyć podczas meczów piłki nożnej. 

Odpowiedzi na pytania ankiety są zapisywane za pomocą cookies. Można rozpocząć ankietę i wrócić do niej później, używając tego samego urządzenia i przeglądarki. Jeśli wyłączysz/wyczyścisz pliki cookie lub skorzystasz z innego urządzenia, Twoje odpowiedzi nie zostaną zapisane.

Wszystkie pytania rozpoczynające się od gwiazdki wymagają odpowiedzi.

Glosariusz towarzyszący można znaleźć tutaj: https://www.cafefootball.eu/Handlers/Download.ashx?IDMF=622ae857-c8e6-4907-88c1-c9b354d70116 lub przejść do niego klikając słowa z hiperlinkiem w ankiecie.

Uczestnictwo w niniejszej ankiecie jest całkowicie dobrowolne. Wszelkie zebrane dane osobowe będą traktowane jako ściśle poufne.Alternatywne formaty i osoby nieanglojęzyczne:
Ankieta może zostać pobrana w celu przetłumaczenia w Wordzie lub dostosowania do swoich wymagań dostępu tutaj: https://www.cafefootball.eu/Handlers/Download.ashx?IDMF=89528a81-5d47-41f9-b59b-b56ba08f303c.

Inne alternatywne formaty są dostępne na żądanie.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, ankiety można wypełniać przez telefon.
Ankieta jest napisana w języku angielskim, ale możesz udzielić odpowiedzi w swoim języku ojczystym.

 

Co ośrodek CAFE robi z odpowiedziami?

Wyniki niniejszej ankiety pomogą ośrodkowi CAFE w Europie stworzyć materiał badawczy i wytyczne na temat osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami dla podmiotów zainteresowanych, aby mogli się do nich odnieść oraz z nich uczyć.

Ośrodek CAFE w Europie planuje opublikować wyniki z Ankiety dot. fanów z niewidocznymi niepełnosprawnościami we wrześniu 2020 roku.