CAFE podpisało Porozumienie o współpracy z Profesjonalną Ligą Piłkarską na Ukrainie.

6 sierpnia 2014 roku, Centrum Dostępu do Piłki Nożnej w Europie i Profesjonalna Liga Piłkarska (PFL) na Ukrainie podpisali Porozumienie o współpracy.

CAFE i Profesjonalna Liga Piłkarska już wyznaczyli wspólne cele, wśród których są te, związane z pracą na rzecz uczynienia piłki nożnej na Ukrainie dostępnej dla wszystkich i zapewnienia, że uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach sportowych i życiu społecznym.

Porozumienie zostało podpisane przez Sergei'a Makarov'a, Prezesa Profesjonalnej Ligii Piłkarskiej i Elena Karpukhina, Dyrektor CAFE w Europie Wschodniej.

Sergey powiedział "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że rozpoczęliśmy taką wspaniałą pracę. Mamy nadzieję, że z pomocą CAFE zrozumiemy nasze braki związane z dostępnością piłki nożnej. Zrobimy wszystko, żeby umożliwić niepełnosprawnym kibicom dostęp na naszych stadionach"

"Powinniśmy być dla wszystkich kibiców, a to oczywiście oznacza, że dla kibiców niepełnosprawnych także."

Elena dodała, "Jesteśmy szczęśliwi, że taka organizacja jak Profesjonalna Liga Piłkarska na Ukrainie podziela nasze wspólne cele - "Pełen Football - Pełen Dostęp". Jesteśmy przekonani, że nasza owocna współpraca uczyni piłkę nożną na Ukrainie dostępną dla wszystkich i już niedługo niepełnosprawni kibice zaczną odczuwać pozytywne zmiany."Published 07/08/2014