Dzięki 76 bramkom na UEFA EURO 2012, oficjalna fundacja charytatywna turnieju Centre for Access to Football in Europe (CAFE), otrzyma od UEFA 228 tysięcy euro.

Każdy gol strzelony na UEFA EURO 2012 dał powody do radości oficjalnej fundacji charytatywnej turnieju Centre for Access to Football in Europe (CAFE - Centrum Dostępu do Piłki Nożnej w Europie).

UEFA obiecała za każdego gola strzelonego w Polsce i na Ukrainie przeznaczyć 3 tysiące euro. Ponieważ padło 76 bramek, CAFE otrzymało 228 tysięcy euro. Pieniądze mają pomóc w dalszej pracy organizacji na rzecz poprawiania dostępu do obiektów sportowych niepełnosprawnym kibicom piłkarskim.

UEFA współpracowała z CAFE w ramach programu Respect na UEFA EURO 2012. W ramach oddzielnych inicjatyw Respect Inclusion, kibice piłki nożnej i inne zainteresowane strony zachęcane są do ofiarowywania pieniędzy.

CAFE powstało w 2009 roku poprzez czek charytatywny od UEFA na milion franków szwajcarskich. Organizacja powstała, aby promować i zapewniać równy dostęp na terytorium 53 federacji członkowskich UEFA. CAFE wspiera oraz radzi partnerom i interesariuszom, w tym UEFA, krajowym federacjom, ligom i klubom, niepełnosprawnym kibicom oraz grupom wsparcia osób niepełnosprawnych.

- To dla CAFE oraz dla Respect Incusion niesamowity turniej i ogromnie dziękujemy UEFA za mianowanie nas oficjalną fundacją charytatywną EURO 2012. Dziękujemy także wszystkich darczyńcom – powiedziała dyrektor zarządzająca CAFE Joyce Cook. – Dzięki temu UEFA nie tylko sama okazała hojność, ale także pomogła nam pokazać się w dobrym świetle oraz nagłaśniać ważny temat, jakim jest dostępność futbolu dla kibiców niepełnosprawnych.

- Bez dobrego dostępu, niepełnosprawni są w zasadzie wyłączeni z udziału w wydarzeniach społecznych, takich jak futbol – dodała. – Użyjemy wszystkich funduszy, aby jeszcze wzmocnić naszą współpracę z lokalnymi partnerami w regionie, aby każdy niepełnosprawny kibic mógł w przyszłości na żywo przeżywać mecze piłkarskie. Na koniec wielkie podziękowania dla was od nas.

Teraz praca na poprawą dostępu do obiektów sportowych dla osób niepełnosprawnych będzie kontynuowana po UEFA EURO 2012. CAFE nadal będzie współpracować z lokalnymi partnerami w Polsce i na Ukrainie. Zebrane fundusze zostaną zainwestowane w sprzęt do komentarza audio podczas meczów dla osób niewidomych i niedowidzących w obu krajach gospodarzach.

Dotacje są mile widziane z następujących powodów:

5 euro zapewni zestaw słuchawkowy dla niewidomego kibica, dzięki któremu będzie on mógł usłyszeć komentarz na żywo

50 euro zapewni 150 ulotek informacyjnych dla klubów o dostępie dla kibiców niepełnosprawnych

200 euro pomoże kibicom niepełnosprawnym w organizacji lokalnych grup kibiców, które będą współpracować z klubami w celu poprawienia dostępu na stadiony.

500 euro zostanie przeznaczone na szkolenie wolontariusza, który zapewni niewidomym kibicom komentarz podczas meczu

1500 euro zapewni klubom sprzęt do komenatrza opisowego audio

5000 euro zapewni transport dla miejscowych niepełnosprawnych kibiców przez cały sezonPublished 02/07/2012