CAFE is verheugd om de tweede onderzoeksenquête van het Erasmus+-project ‘Good Governance Needs Access and Inclusion’ te lanceren.

Dit project is een partnerschap tussen CAFE, Universidade Europeia - Portugal (ENSILIS), en de nationale associaties, competities en nationale associaties voor supporters met een beperking in België (KBVB, Pro League, Inter), Frankrijk (FFF, LFP, FFSFH) en Duitsland (respectievelijk DFB, DFL, BBAG).

Het doel van deze tweede enquête onder fans met een beperking in België, Frankrijk en Duitsland is om diepgaand inzicht te geven in de huidige status van toegankelijke en inclusieve diensten in stadions in elk land en de verschillende barrières voor elk van deze gebieden.

De tweede enquête zal de initiële impact meten van de nationale strategieën die in de partnerlanden gecreëerd zijn, door de resultaten te vergelijken met de eerste enquête uit november 2021. Het zal ook bijkomende acties identificeren die prioriteit moeten krijgen om toegang en inclusie te verbeteren in nationale competities in elk land en het zal aantonen of er een positieve verandering is in de manier waarop fans met een beperking hun relatie met voetbalautoriteiten zien.

Dit is een geweldige mogelijkheid voor fans met verschillende beperkingen uit België, Frankrijk en Duitsland om direct inspraak te hebben in het evalueren en het beïnvloeden van hun nationale competitie en competitiebeleidslijnen voor toegang en inclusie.

Elke partner van het Erasmus+-project moedigt alle fans met een beperking aan om hun ervaringen bij nationale wedstrijden of in één van de andere twee partnerlanden te delen.

De enquête blijft open tot vrijdag 30 juni 2023 en we vragen u om de enquête zo snel mogelijk in te vullen. De resultaten worden in december 2023 gepubliceerd.

De enquête is beschikbaar in het Frans, Nederlands en Duits. Een gemakkelijk te lezen versie is in elke taal beschikbaar. Andere alternatieve formats of Engelse versies zijn op verzoek beschikbaar via CAFE, door te e-mailen naar [email protected] of te bellen naar +44(0)203 355 9867.

Frankrijk:

België:

Duitsland:

CAFE Research Officer, Isobel Robins zegt, “We zijn heel blij om de tweede enquête van dit Erasmus+-project te lanceren. Het is essentieel om de voortgang in elk partnerland te meten en om een actueel beeld te verzamelen over toegang en inclusie van fans met een beperking in België, Frankrijk en Duitsland.”

“Met ruim meer dan één miljard mensen met een beperking, waarvan velen waarschijnlijk fervente voetbalfans, moeten toegang en inclusie volledig geïntegreerd worden in de kernstrategieën van bestuursorganen. Feedback van supporters met een beperking over deze strategieën is noodzakelijk, om te zorgen voor een daadwerkelijk toegankelijke omgeving voor iedereen, en één waar mensen met een beperking hun rechtmatige plek in het spel kunnen innemen.”

Het Erasmus+-project zal dienen als pilot, om zo een getest stappenplan en bijbehorende toolkit te creëren voor andere nationale associaties, competities en groepen voor fans met een beperking in Europa en daarbuiten, zodat zij vergelijkbare maatregelen in hun eigen land kunnen nemen.


Erasmus+ is het EU-programma voor onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport in Europa. Dit programma wordt aangestuurd door de Europese Commissie en biedt financiering van internationale activiteiten ter bevordering van inclusiviteit.

Wilt u meer informatie over het project 'Good Governance Needs Access and Inclusion’? Stuur dan een e-mail naar [email protected] of bel +44 (0)203 355 9867.

EU flag along with the text: Co-funded by Erasmus+ 

De steun van de Europese Commissie voor de totstandkoming van deze publicatie houdt geen goedkeuring in van de inhoud, die uitsluitend de mening van de auteurs weergeeft, en de Commissie kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het gebruik van de informatie in deze publicatie.


Published 15/5/2023