Tworzenie włączającego doświadczenia meczowego

 

CAFE w pełni rozumie jaki wpływ na osobę niepełnosprawną, uczestniczącą w meczach piłki nożnej na żywo, mogą mieć integracja, możliwości i pewność siebie.

 

Doświadczenie dnia meczowego, powinno być włączające i dostępne dla wszystkich kibiców. Niepełnosprawni kibice, którzy wymagają łatwego dostępu oraz użytkownicy wózków inwalidzkich, powinni mieć możliwość wyboru miejsca siedzącego na całym stadionie razem z rodziną i przyjaciółmi. Tak samo, jak pełnosprawni kibice, powinni mieć również możliwość uczestniczenia w meczu pośród kibiców swojej drużyny.

 

Bardzo ważna jest również dostępność usług, które zapewniają włączające doświadczenie. Np. komentarz audiodeskrypcyjny powinien zostać zapewniony niewidomym i niedowidzącym kibicom. Pętle indukcyjne, wspierające kibiców głuchych i niedosłyszących, powinny zostać zainstalowane we wszystkich punktach obsługi klienta na stadionie, a załoga stadionu powinna zostać przeszkolona w zakresie ich obsługi. Informacje i materiały powinny być dostępne w alternatywnym formacie, np. duża czcionka lub wersja audio programu dnia meczowego lub w menu punktów gastronomicznych.

 

Przewodnik Dobrych Praktyk, dla Tworzenia Dostępnych Stadionów i Pozytywnego Doświadczenia Meczowego UEFA i CAFE – „Dostęp dla Wszystkich” – dostarcza szczegółowe informacje w zakresie dostępnych usług oferowanych podczas dni meczowych i powinien być dostępny na stadionie. „Dostęp dla Wszystkich” jest dostępny w wersji elektronicznej w 13 wersjach językowych na stronie CAFE: http://www.cafefootball.eu/en/access-all.

 

W celu otrzymania dodatkowych informacji oraz porad w zakresie udoskonalenia włączających usług meczowych na stadionie, zapraszamy do kontaktu drogą mailową: info@cafefootball.eu, telefoniczną +44 (0)20 8621 2405 lub Skype cafe-football.

 

 

CAFE ma jeden główny cel – Pełen Dostęp, Pełen Football. Dziękujemy za wsparcie na drodze do osiągnięcia tego celu.