Aspekty prawne

 

Konwencja Narodów Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych

 

 

Celem konwencji jest promocja, zabezpieczenie i zapewnienie pełnego i równego doświadczania, przez wszystkie osoby z niepełnosprawnością, praw człowieka i podstawowej wolności. Oraz promowanie szacunku dla godności.

 

Kraje, które przystąpiły do Konwencji zobowiązały się przyjąć wszystkie stosowne legislacyjne, administracyjne i inne środki dla wdrożenia praw wymienionych w niniejszej Konwencjioraz podjąć odpowiednie kroki, w tym legislacyjne, w celu zniesienia lub modyfikacji istniejących praw, regulacji, zwyczajów i praktyk, które dyskryminują osoby niepełnosprawne (Artykuł 4). Dla podniesienia świadomości społecznej istotna jest poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych, kraje które ratyfikują Konwencję mają za zadanie zwalczać stereotypy i uprzedzenia oraz promować świadomość potencjału osób niepełnosprawnych (Artykuł 8).

 

Konwencja Krajow Zjednoczonych o Prawach Osób Niepełnosprawnych może zostać pobrana tutaj w następujących językach:

 

Angielski, Holenderski, francuski, Hiszpański, RosyjskiKataloński, Chorwacki, Grecki, Węgierski, Maltański, Słoweński, Szwecki i Turecki

 

Wersje dostępna i łatwa w czytaniu sa dostępne w języku angielskim.

 

W celu zdobycia szerszych informacji zapraszamy do odwiedzenia tej strony United Nations Enable website.