Podczas ostatniej wizyty przedstawicieli CAFE w Kijowie mieliśmy możliwość spotkania się z Andrijem Zagrebelko, głuchym pracownikiem Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej (FFU).

Znalazł on w nim zatrudnienie przed dwunastu laty, wykonując dorywczo prace zgodnie z potrzebami. Zaczynając jako opiekun murawy Andrij zdobył umiejętności, które pozwoliły mu zostać specjalistą w dziedzinie utrzymania boiska, a obecnie jest zatrudniony w Związku na pełny etat.

Ukraiński Związek Piłki Nożnej wyjaśnia, że zatrudnienie Andrija było możliwe dzięki spuściźnie projektu UEFA i CAFE „Captains of Change” (Kapitanowie Zmiany).

Program UEFA „Captains of Change” został stworzony, aby promować większą różnorodność we wszystkich aspektach futbolu. Realizowany w jego ramach projekt CAFE położył nacisk na integracyjne zatrudnienie.

Jego celem było wywarcie wpływu na kulturę obowiązującą w organizacjach piłkarskich oraz wyeliminowanie negatywnych stereotypów związanych z ludźmi niepełnosprawnymi. Aby osiągnąć ten cel, ośrodek CAFE opracował zestaw narzędzi dla krajowych związków piłkarskich, pomagający w budowaniu integracyjnych zespołów pracowniczych.

W ramach tego projektu w roku 2015 ośrodek CAFE wsparł Ukraiński Związek Piłki Nożnej przy zatrudnieniu dwóch niepełnosprawnych praktykantów, Sergieja Moskaliuka i Władisława Kaczeniuka.

Dyrektor zarządzająca ośrodka CAFE, Joanna Deagle powiedziała: – Zatrudnienie Andrija potwierdza długotrwałe efekty programu „Captains of Change” i podkreśla zaangażowanie Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej w inicjatywę „Total Football Total Access to Work” (Pełen Futbol, Pełen Dostęp do Pracy).

Andrij, zagorzały kibic ukraińskiej drużyny narodowej i Dynama Kijów, jest także cenionym piłkarzem i uczestniczył w roku 1991 w Mistrzostwach Europy Głuchych w Piłce Nożnej.

Zapytany, co jest potrzebne dla powszechnego sukcesu integracyjnego zatrudnienia, wyjaśnił, że zależy to od dwóch rzeczy: „otwartości pracodawcy i chęci niepełnosprawnego kandydata do pracy”.

Ośrodek CAFE gratuluje Andrijowi zatrudnienia oraz Ukraińskiemu Związkowi Piłki Nożnej wspierania integracyjnego środowiska pracy.

W końcu zdaniem Andrija „miłość do piłki wykracza poza niepełnosprawność”.Published 22/11/2017