UEFA prowadziła rozmowy z przedstawicielami różnych grup kibiców podczas 4 takiego spotkania, które odbyło się w siedzibie UEFA w Nyonie, w Szwjcarii.

Spotkanie z przedstawicielami europejskich kibiców oraz UEFA odbyło się w siedzibie UEFA w Nyonie. 

UEFA była reprezentowana przez jej prezydenta Michela Platininiego, zastępcę sekretarza generalnego Theodora Thedoridisa, dyrektora generalnego UEFA Events SA Davida Taylora, doradcę prezydenta UEFA Williama Gaillarda oraz różnych członków administracji. 

Przedstawiciele grup kibiców reprezentowali różne stowarzyszenia m.in. Football Supporters Europe (FSE), Supporters Direct (SD) Europe, oraz Centrum Dostępu do Piłki Nożnej w Europie. Już po raz czwarty kibice futbolu oraz władze UEFA spotkały się, aby przedyskutować sprawy bieżące. 

Football Supporters Europe jest niezależnym związkiem europejskich kibiców oraz powiązanych z nimi grup, inicjatyw i organizacji adresowanych to zainteresowanych kibiców na całym kontynencie. FSE planuje działania zarówno w okresie poprzedzającym EURO 2012 jak również podczas samych mistrzostw, szczególnie działań związanych z rozwojem usług ambasad dla kibiców przyjeżdżających z zagranicy na mecze. Supporters Direct Europe promuje, jako część wielu przedsięwzięć, zaangażowanie kibiców w klubach piłkarskich. Tymczasem CAFE nadal pracuje nad umożliwieniem kibicom niepełnosprawnym dostępu do meczy oraz ulepszeniem infrastruktury stadionowej z myślą o tych kibicach.

W programie spotkania umieszczono wiele kwestii: kwestie dyscyplinarne dotyczące kibiców; sprawy związane z biletami i bezpieczeństwem, ambasady kibiców oraz współpraca z nimi; udogodnienia dla kibiców niepełnosprawnych i upośledzonych; umocnienie współpracy pomiędzy UEFA i przedstawicielami kibiców.

Grupy kibiców przedstawiły ich obecne działania, osiągnięcia oraz zaplanowane projekty, jak również przedstawiły swoje propozycje i zalecenia do dalszej współpracy. UEFA podkreśliła swoje obowiązki i zmartwienia, jeśli chodzi o widzów uczęszczającymi na mecze, a także zachęciła do pozytywnych działań grupy kibiców. UEFA z zadowoleniem przyjęła pomoc ze strony grup kibiców w celu wyeliminowania negatywnych zachowań, takich jak przemoc czy zachowania rasistowskie. 

- Fani są ludźmi piłki nożnej – reprezentują tożsamość piłki nożnej, zarówno, jeśli chodzi o kluby, ale również, jeśli chodzi o reprezentację – powiedział Michel Platini. – Kibice są zawsze po to, aby wspierać swoją drużynę niezależnie od tego czy świeci słońce, czy pada deszcz, czy zespół gra dobrze czy też nie. Prezydent UEFA zobowiązał się również do konsultowania się z odpowiedzialnymi przedstawicielami kibiców z FSE w sprawach dotyczących UEFA.Published 17/04/2012