W sobotę, 17 stycznia 2015 roku, Koordynatorka CAFE w Polsce,  uczestniczyła po raz drugi w spotkaniu z niepełnosprawnymi kibicami Górnika Zabrze i osobami zainteresowanymi działaniem w KKNie przy tym klubie. Kolejne spotkanie grupy odbędzie się 21 lutego 2015 roku.

Po pierwszy spotkaniu, które odbyło się 10 grudnia, na drugim spotkaniu frekwencja kibiców bardzo miło zaskoczyła zebrane osoby. Na spotkaniu było prawie 30 osób.

Ze strony klubu w spotkaniu wzięli udział: Tomasz Milewski (Kierownik ds. bezpieczeństwa), Bartłomiej Perek (z Działu Marketingu) oraz opiekun KKNu ze strony Górnika - Jerzy Mucha. Na spotkaniu obecny był również Marek Krupa (Prezes Stowarzyszenia Socios Górnik). Spotkanie było zorganizowane przez Klub Piłkarski Górnik Zabrze i CAFE.

Na spotkaniu dyskutowane były sprawy związane z liczbą osób na wózkach mogących uczęszczać na mecze do momentu oddania nowego stadiony, miejsca parkingowe dla osób poruszających się na wózkach oraz przyszła działalność Klubu Kibiców Niepełnosprawnych Górnika Zabrze. Klub będzie funkcjonował na razie jako nieformalna grupa, a z czasem być może kibice założą stowarzyszenie. Grupa wybrała ze swojego grona 2 osoby, które będą przewodniczyć KKNowi i będę reprezentować go w trakcie rozmów z klubem piłkarskim.

W trakcie spotkania Bartłomiej Perek zaoferował grupie pomysły dotyczące wzajemnej współpracy oraz zaoferował różne formy wsparcia marketingowego dla tworzącej się grupy, np. organizację spotkań w miejscach firm współpracujących z klubem, czy organizację spotkań z piłkarzami Górnika. Natomiast Tomasz Milewski uzgodnił wspólnie z grupą limit miejsc dla osób na wózkach i przedstawił rozwiązań dotyczących zorganizowania miejsc parkingowych dla osób poruszających się na wózkach. Do Zarządu Górnika Zabrze zostanie wystosowane odpowiednia prośba. 

CAFE wspiera grupy kibiców niepełnosprawnych w całej Polsce na drodze do zakładania KKNów. CAFE bardzo się cieszy, że w Polsce zaczyna działać i organizuje się kolejna grupa kibiców niepełnosprawnych. Życzymy Klubowi Kibiców Niepełnosprawnych Górnika Zabrze samych sukcesów i mamy nadzieję, że kolejne spotkanie będzie równie udane.Published 23/01/2015