W dniu 9 stycznia CAFE spotkała się z MIVA United i związkiem sportowym KNVB, aby omówić doświadczenia holenderskich niepełnosprawnych kibiców piłki nożnej.

MIVA United jest ogólnokrajową holenderską grupą kibiców niepełnosprawnych, pracującą nad promocją dostępu i włączania dla wszystkich kibiców niepełnosprawnych w Holandii. W spotkaniu udział wzięli prezes MIVA United, Johan ten Hoove, oraz członkowie MIVA United Raymond Klaassen i Heike ten Hoove.

Spotkanie poprowadził koordynator ds. organizacji zawodów KNVB Jan Bluyssen, wraz z dyrektor zarządzającą CAFE Joanną Deagle i specjalistką ds. kontaktu z kibicami Amy Wilson.

Celem spotkania było omówienie rozwoju MIVA United jako ogólnokrajowego stowarzyszenia kibiców niepełnosprawnych, oraz sposobów, na jakie KNVB i CAFE mogą w najbliższych latach wspierać dalszy rozwój grupy.

Do poruszonych zagadnień należały problemy z dostępnością w klubach holenderskich oraz sposoby dotarcia do klubów i ich niepełnosprawnych kibiców w całym kraju. MIVA United stara się poszerzyć grupę tak, by reprezentowała większą liczbę niepełnosprawnych kibiców holenderskich.

Zgłoszono szereg sugestii, jak MIVA United może zwiększyć widoczność swoich działań oraz świadomość działań grupy. Objęły one uczestnictwo w imprezach dla kibiców, organizowanych przez KNVB, oraz zwiększoną obecność w mediach społecznościowych.

CAFE zaoferowała też promocję i dzielenie się aktualnościami MIVA w swojej sieci kontaktów poprzez własny serwis WWW i kanały mediów społecznościowych.

Organizacja CAFE chciałaby podziękować Janowi za zorganizowanie spotkania oraz członkom MIVA United za udział. Cieszymy się z góry na bliską współpracę w przyszłości.

Najnowsze wiadomości od MIVA United można znaleźć na Twitterze: @MIVAUnited.

Aby otrzymać dodatkowe informacje, jak organizować grupy kibiców niepełnosprawnych, oraz jak CAFE może wesprzeć istniejącą grupę, prosimy skontaktować się z CAFE pod numerem telefonu +44(0)208 065 5108 albo pod adresem e-mail [email protected].Published 20/01/2017