Raport o rasizmie w polskim i ukraińskim futbolu powstał staraniem Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej, powołanego przez Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ i sieć Futbol przeciwko Rasizmowi w Europie (FARE) przy wsparciu UEFA.

Opisano w nim prawie 200 incydentów rasistowskich i ksenofobicznych, które miały miejsce w obu krajach w ciągu 18 miesięcy od września 2009 do marca 2011.

Autorem przedmowy do raportu jest Piara Powar, dyrektor wykonawczy sieci FARE z siedzibą w Londynie. Stwierdza on: ‘Duża liczba incydentów i fakt, że wiele z nich miało zorganizowany charakter, jest powodem do niepokoju’. 

Koordynatorem Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej jest dr Rafał Pankowski, współautorami raportu są Marcin Kornak i Paweł Klymenko. Raport został opracowany we współpracy z ukraińską organizacją Futbol przeciwko Uprzedzeniom. 

Stowarzyszenie ‘NIGDY WIĘCEJ’ jest niezależną organizacją antyrasistowską, która m.in. wydaje antyfaszystowski magazyn ‘NIGDY WIĘCEJ’ oraz prowadzi kampanię ‘Wykopmy Rasizm ze Stadionów’.

Tekst raportu (w języku angielskim): http://www.farenet.org/resources/Hateful_monitoring_report.pdfPublished 13/04/2011