W dniu 15 kwietnia na Stadionie Narodowym odbyła się I Konferencja Think Tank for Sport. Jako reprezentacja CAFE w Polsce miałyśmy przyjemność w niej uczestniczyć.

Think Tank for Sport to inicjatywa Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundacji V4Sport oraz Spółki PL.2012+. Inicjatorzy powstania Think Tanku są zaangażowani w promocję sportu powszechnego i sportu jako gwarancji zdrowia, ale równocześnie zanikającej niestety społecznej aktywności. „Badamy, inspirujemy i wspieramy rozwój sportu dla wszystkich” - to motto sportowego Think Tanku i myśl przewodnia wczorajszej konferencji.

Think Tank to w bezpośrednim tłumaczeniu ‘zbiornik myśli’. Jest to przestrzeń do wymiany, współtworzenia i inspirowania idei i rozwiązań w danym obszarze – tu w obszarze sportu powszechnego. Celem Think Tank for Sport jest stworzenie przestrzeni do dialogu, który pomoże w wypracowaniu dobrych praktyk w dziedzinie zarządzania sportem oraz stanie się pomostem pomiędzy sportem, a innymi dziedzinami życia publicznego. Jako CAFE, chcielibyśmy w ramach inicjatywy podkreślać znaczenie dostępności organizacji wydarzeń sportowych, pełnego dostępu do infrastruktury i oferty sportowej dla osób niepełnosprawnych. Możliwość aktywnego udziału w wydarzeniach sportowych, bez względu na poziom sprawności, to bardzo ważny problem i nie może go zabraknąć w Think Tankowej dyskusji.

Partnerami Think Tanku for Sport są: Stadion Narodowy w Warszawie, Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, organizacja V4Sport oraz Projekt Społeczny 2012.

Trzymamy kciuki za działalność inicjatywy i jako CAFE deklarujemy aktywny w niej udział i współpracę z zaangażowanymi podmiotami. Published 18/04/2013