Dyrektor Założyciel i Zarządzający CAFE – Joyce Cook, objęła nową rolę w FIFA, gdzie będzie nowym Głównym Dyrektorem ds. Stowarzyszeń Członkowskich.

Joyce Cook założyła CAFE w 2009 roku, kiedy UEFA przyznała swą nagrodę Monaco Prize by założyć ogólnoeuropejską organizację pozarządową, która poprawi dostęp i inkluzję osób niepełnosprawnych w futbolu.

Podczas siedmiu lat pracy w CAFE Joyce wprowadziła do europejskiej piłki nożnej dyskusję o dostępie i inkluzji oraz nadzorowała wiele owocnych działań, włącznie z publikacją Dostęp dla Wszystkich – Informatora UEFA i CAFE na temat dobrych praktyk w tworzeniu dostępnych stadionów i meczy, pozostawia spuściznę poprawy dostępu po turnieju UEFA EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie, a także wprowadzenia roli Urzędnika ds. Dostępu Osób Niepełnosprawnych do procesu licencjonowania klubów UEFA, jak również wprowadzenie kryterium Finansowego Finansowego Fair Play.

Komunikat prasowy FIFA informujący o nowym stanowisku Joyce Cook informuje: „Joyce ma potwierdzone osiągnięcia w dziedzinie tworzenia i realizacji dalekosiężnych projektów z zakresu zrównoważonej różnorodności i inkluzji, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Posiada rozległą wiedzę na temat zarządzania piłką nożną i jej struktur.“ Jest założycielką i dyrektorem zarządzającym Centrum Dostępu do Piłki Nożnej w Europie (CAFE) i międzynarodowo uznanym ekspertem doradzającym w kwestii dostępności stadionów i budowania środowiska i usług na potrzeby wydarzeń sportowych, włącznie z podręcznikami opracowanymi przez FIFA i UEFA na potrzeby ich flagowych imprez.

Stanowisko, które objęła Joyce Cook utworzono w ramach restrukturyzacji administracji FIFA, wiąże się ono z realizacją kluczowych celów z określonej niedawno wizji FIFA: inwestowania w rozwój piłki nożnej poprzez 211 organizacji członkowskich FIFA, w ramach Programu FIFA Naprzód.

Po objęciu nowego stanowiska Joyce Cook przeniesie się do Zurychu, dodatkowo bardzo cieszymy się, iż Joanna Deagle przyjęła stanowisko Dyrektora Zarządzającego CAFE. Joanna dołączyła do CAFE w listopadzie 2014 roku gdzie pracowała jako Starszy Menadżer CAFE w dziale Komunikacji z Kibicami i Rozwoju Projektów.

Jesteśmy pewni, że wszyscy przyłączą się do naszych życzeń dla Joyce, wszystkiego najlepszego w jej nowej roli. Gratulujemy Joyce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie FIFA.com.Published 13/10/2016