CAFE heeft een vragenlijst opgesteld om in kaart te brengen hoe personen met een onzichtbare beperking een typische wedstrijd ervaren en tegen welke problemen zij aanlopen als zij een live voetbalwedstrijd bijwonen.

Sinds 2009 werkt CAFE samen met belanghebbenden in de voetbalwereld en de gehandicaptenbranche om ervoor te zorgen dat voetbalwedstrijden toegankelijker worden voor alle personen met een beperking.

Vandaag de dag zijn er meer dan een miljard mensen met een beperking en daarmee vormen ze de grootste minderheidsgroep ter wereld. Desondanks zijn ze een van de minst vertegenwoordigde groepen in de maatschappij.

Bij het begrip handicap of beperking wordt meestal direct gedacht aan zichtbare beperkingen en het wegnemen van fysieke drempels waardoor mensen in de samenleving worden 'beperkt'. Dankzij de verdere ontwikkeling van toegankelijke faciliteiten, zoals zintuiglijke kijkzalen, zijn er een aantal veelbelovende aanpassingen waaraan wordt gewerkt om voetbalwedstrijden toegankelijk te maken voor alle fans met verschillende beperkingen.

In oktober 2019 heeft CAFE een deskundigenwerkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep zet zich in voor personen met uiteenlopende onzichtbare beperkingen. Het doel van de groep is het adviseren van belanghebbenden in de voetbalwereld. Deze partijen kunnen deze adviezen raadplegen en gebruiken als leermiddel. Daarnaast heeft de groep deze vragenlijst opgesteld in samenwerking met CAFE.

Met deze vragenlijst wil de werkgroep in kaart brengen aan welke diensten en faciliteiten personen met een onzichtbare beperking behoefte hebben bij het bezoeken van wedstrijden, tegen welke drempels zij nog meer aanlopen en wat geschikte en de gunstigste kaartjes en zitplaatsen voor hen zijn.

Het begrip 'onzichtbare beperking' is een ruim, overkoepelend begrip dat van toepassing kan zijn op personen met de meest uiteenlopende beperkingen. Hieronder vallen onder andere maar niet uitsluitend:

  • personen met een geestelijke beperking of leerstoornis.
  • personen met een afwijking in het brein, bijv. mensen met autisme, met problemen in de sensorische informatieverwerking (SPD), ADHD, het syndroom van Gilles de la Tourette (GTS), dyslexie en dyspraxie.
  • personen met neurologische aandoeningen, zoals dementie, epilepsie en multiple sclerose.
  • personen met psychische klachten, zoals depressie, bipolaire stoornissen en schizofrenie.
  • personen met chronische ziekten.
  • andere personen met een onzichtbare beperking / personen met chronische ziekten, zoals endometriose, inflammatoire darmziekten, diabetes, chronische pijn, reumatoïde artritis, ademhalingsstoornissen / hartziekten.

Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met het feit dat een toenemend aantal personen meerdere beperkingen heeft. Dat kan een combinatie zijn van zichtbare en onzichtbare beperkingen. Zo zou een rolstoelgebruiker of persoon met beperkte mobiliteit die dementie heeft verschillende drempels ervaren bij elke afzonderlijke toegankelijkheidsvorm.

Isobel Robins, Research Officer bij CAFE, heeft de leiding over dit project en zei: "CAFE zet zich in om ervoor te zorgen dat aan de toegankelijkheid voor alle personen met een beperking wordt gedacht en dat zij niet worden buitengesloten. Dit project, dat is gericht op personen met een onzichtbare beperking, en de werkgroep zullen een belangrijke rol spelen bij onze toekomstige werkzaamheden op dit gebied".

Als je een onzichtbare beperking hebt of de begeleider bent van iemand met een onzichtbare beperking, dan verzoeken we je de vragenlijst hier in te vullen.

Als het Engels niet je moedertaal is, mag je de vragenlijst invullen in je eigen taal.

Het onderzoek is beschikbaar tot 16 juni 2020, 18.00 uur.

Voor meer informatie over de leden van de deskundigenwerkgroep voor onzichtbare beperkingen, klik hier.

CAFE heeft ook een interview gepubliceerd met een jonge fan met een onzichtbare beperking en zijn vader, waar ze over de dagelijkse obstakels praten die ze ondervinden bij het bezoeken van een voetbalwedstrijd.

Als u vragen heeft over het onderzoek of de deskundigenwerkgroep, stuur dan een e-mail naar CAFE via [email protected] of bel ons op +44 (0) 208 065 5108.

 


 

Voor wie is het onderzoek bedoeld?

Dit onderzoek is voor iedereen met een onzichtbare beperking / chronische aandoeningen, inclusief personen met wisselende of een reeks aan aandoeningen, en de personen die ook een zichtbare beperking of een beperking met fysieke toegangsvereisten hebben.

U kunt dit onderzoek ook invullen als u kennis heeft van de obstakels die personen met een onzichtbare beperking ondervinden. Als u bijvoorbeeld met een persoon met een beperking meegaat naar evenementen, een persoonlijke assistent of begeleider of een partner, familielid of goede vriend bent. Maar maak de overweging of u hen kan steunen door dit onderzoek in te vullen.0

U hoeft geen voetbalfan te zijn of naar wedstrijden te gaan omhet onderzoek in te vullen.

 

Hoe vul ik het onderzoek in?
Vul het onderzoek in met in uw achterhoofd de verschillende obstakels die u of de persoon waarover u invult, kan tegenkomen bij het bezoeken van voetbalwedstrijden. 

Onderzoeksantwoorden worden via cookies opgeslagen. U kunt met het onderzoek beginnen en later verdergaan als u hetzelfde toestel en dezelfde internetbrowser gebruikt. Als u de cookies uitschakelt of wist, of een ander toestel gebruikt, worden uw antwoorden niet opgeslagen.

Alle vragen waar een sterretje bij staat, moeten beantwoord worden.

Een bijbehorende woordenlijst is hier beschikbaar of via de hyperlinks in het onderzoek.

Deelname aan dit onderzoek is volledig vrijwillig. Uw persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld.

Alternatieve formaten en niet-Engelstalige sprekers:
U kunt het onderzoek downloaden en vertalen via Word of aanpassen aan uw toegangseisen via deze link: https://www.cafefootball.eu/Handlers/Download.ashx?IDMF=89528a81-5d47-41f9-b59b-b56ba08f303c.

Andere formaten zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Onderzoeken kunnen, indien nodig, via de telefoon gedaan worden.
Het onderzoek is in het Engels maar u kunt antwoorden in uw moedertaal.

 

Wat doet CAFE met de resultaten?

De resultaten helpen CAFE om een onderzoek en advies te ontwikkelen over personen met een onzichtbare beperking. Belanghebbenden in de voetbalwereld kunnen deze informatie raadplegen en ervan leren.

CAFE hoopt dat de resultaten van het Onderzoek voor Fans met een Onzichtbare Beperking in september 2020 gepubliceerd kunnen worden.