Zespół projektowy będzie pracował nad aktualizacją pakietu szkoleniowego Stewarding. W zespole znajdą się eksperci i praktycy zajmujący się przedmiotowym obszarem.

Celem programu jest podniesienie standardu organizacji imprez, poprawa bezpieczeństwa na polskich stadionach piłkarskich oraz lepsza jakość obsługi kibiców. Kluczem do przygotowania skutecznego programu dla służb informacyjno-porządkowych jest położenie nacisku na podnoszenie poziomu kompetencji osób mających bezpośredni kontakt z kibicami. Stewarding – Pakiet Szkoleniowy PZPN uwzględnia wszystkie obszary  tematyczne związane z pracą stewardów  w oparciu o najlepsze europejskie praktyki i jest zgodny z polskimi regulacjami prawnymi.

Reprezentantką CAFE w zespole będzie Zuzanna Ziajko, Managerka Projektu CAFE w Polsce. CAFE wniesie swój wkład w część pakietu dotyczącą niepełnosprawnych kibiców oraz dostępnych i włączających rozwiązań stadionowych. Z każdym rokiem coraz więcej osób niepełnosprawnych aktywnie uczestniczy w meczach piłki nożnej. Profesjonalna i świadoma obsługa zagwarantowana przez stewardów, zapewni niepełnosprawnym kibicom komfort oraz pełne włączenie. Dlatego też, część szkolenia dotycząca świadomości niepełnosprawności oraz sposobów efektywnej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi jest tak ważna i niezbędna dla pracy przyszłych stewardów.

Kluczowe cele i korzyści wynikające z wdrożenia programu STEWARDING to: implementacja najwyższych standardów organizacji imprez i zarządzania bezpieczeństwem na polskich stadionach piłkarskich, poprawa  poziomu  bezpieczeństwa  na  polskich stadionach piłkarskich, podniesienie jakości obsługi kibiców, poprawa wizerunku PZPN oraz klubów piłkarskich, podniesienie wartości produktu – „Polska Piłka Nożna”.

Pierwsze spotkanie zespołu odbyło się w środę 29 stycznia.Published 03/02/2014