2016 został rok do CAFE i nasze prace. Jak rok dobiega końca, możemy spojrzeć na niektóre z naszych najważniejszych i największych newsów.

UEFA EURO 2016 – tu wszystko się zbiegło!

Duża część naszych działań na początku roku wiązała się z turniejem UEFA EURO 2016 – najbardziej wyeksponowanym wydarzeniem lata we Francji. CAFE zrealizowała przy okazji tego turnieju projekt UEFA EURO 2016 Respect Access for All (Szanuj dostęp dla każdego), którego celem było zapewnienie, by kibice niepełnosprawni mogli cieszyć się dostępnym, włączającym i gościnnym doświadczeniem meczów.

Przed turniejem CAFE odwiedziła wszystkie stadiony i stworzyła przewodnik dla fanów niepełnosprawnych. Znalazły się w nim pomocne informacje o transporcie i dostępie do każdego miasta i stadionu gospodarzy. CAFE utworzyła grupę doradczą w kwestii dostępności, która zapewniła UEFA, przedstawicielom miast gospodarzy UEFA EURO 2016 i lokalnym organizacjom pozarządowym, zajmującym się niepełnosprawnością, przedyskutowanie i rozważenie kwestii dostępu i włączania we wszystkich aspektach turnieju. Podczas turnieju CAFE komunikowała się z niepełnosprawnymi kibicami biorącymi udział w każdym meczu, gromadząc opinie i pomagając z wyprzedzeniem znaleźć rozwiązania napotkanych problemów przed kolejną rundą rozgrywek.

W marcu CAFE zaczęła szkolić 30 młodych studentów mediów i dziennikarstwa w prowadzeniu komentarza audiodeskryptywnego dla kibiców niedowidzących i niewidomych. Szkolenie to, we współpracy z La Federation des Aveugles de France, było kontynuowane aż do rozpoczęcia turnieju UEFA EURO 2016, na którym uczestnicy szkoleń udostępnili usługę na wszystkich meczach.

Po zakończeniu UEFA EURO 2016 organizacja CAFE podarowała sprzęt służący do transmisji komentarza audiodeskryptywnego wszystkim obiektom gospodarzy, aby ich kluby mogły dalej oferować usługę swoim kibicom. Wiele z tych stadionów już zaimplementowało usługę, a inne planują uruchomić usługi komentarza audiodeskryptywnego później w bieżącym sezonie.

Organizacja CAFE realizowała też przy okazji UEFA EURO 2016 drugi projekt, we współpracy z dwoma centrami rehabilitacji w Marsylii. CAFE zaprosiła do uczestnictwa na żywo w meczach w Marsylii około 60 od niedawna niepełnosprawnych osób, wykorzystując unikatową siłę piłki nożnej, aby pomóc im ponownie zintegrować się ze społeczeństwem. Uczestnicy wyrazili ogromnie pozytywne opinie o projekcie, a wielu z nich pragnie dalej uczestniczyć w meczach jako kibice niepełnosprawni. 

Jeden z uczestników projektu, Gregoire, stwierdził: – Gdybym mógł zachować tylko jedno wspomnienie z centrum rehabilitacji, byłaby to pamięć uczestnictwa w meczu. Buduje to pewien entuzjazm, daje pragnienie wydostania się na świat.

Youcef, kolejny uczestnik projektu, nie planował uczestnictwa w meczach na żywo od czasu, gdy stał się niepełnosprawny, lecz po meczu powiedział: – Doświadczyłem atmosfery święta i widziałem piękny mecz. Odkryłem, że zdarzenia sportowe są dostępne dla osób niepełnosprawnych i czuję się bardziej pewnie w tłumie.

Wiele osób niepełnosprawnych wzięło udział we włączającym i dostępnym turnieju UEFA EURO 2016, a niepełnosprawni kibice piłki nożnej we Francji będą jeszcze przez wiele lat cieszyć się lepszym doświadczeniem dni meczowych.

Stała współpraca CAFE z UEFA – Dostęp dla wszystkich

Od chwili założenia organizacji w 2009 roku CAFE cieszy się ogromnie pozytywną współpracą z UEFA. CAFE jest partnerem afiliacyjnym CSR (odpowiedzialności społecznej biznesu) UEFA. Co roku doradzamy w kwestiach dostępu przy finałach wszystkich turniejów tej organizacji. W roku 2016 finały odbyły się w Mediolanie (Liga Mistrzów UEFA), Bazylei (Liga Europy UEFA) i Trondheim (Superpuchar UEFA). CAFE odwiedziła zawczasu każdy ze stadionów i doradziła, jak poprawić na nich dostęp. Poskutkowało to większą liczbą kibiców niepełnosprawnych, którzy mieli okazję uczestniczyć w dostępnych i włączających finałach.

CAFE współpracuje też z UEFA, wdrażając rolę Disability Access Officer (osoby odpowiedzialnej za dostęp dla niepełnosprawnych) w klubach, na obiektach i w ogólnokrajowych stowarzyszeniach piłki nożnej w całej Europie. W roku 2016 CAFE zaprezentowała to stanowisko na przeprowadzonym przez Chorwacki Związek Piłki Nożnej (HNR) spotkaniu poświęconym przyznawaniu licencji klubom i wspierała podobne warsztaty prowadzone w Macedonii, na Malcie i w Portugalii. W przyszłym roku CAFE będzie dalej wspierać wdrażanie pozycji DAO i promować znaczenie roli, jaką osoby te odgrywają w poprawie dostępu i włączania.

CAFE zaprezentowała też rolę Disability Access Officer na marcowym wydarzeniu odpowiedzialności społecznej UEFA HatTrick. We współpracy z HNS CAFE zorganizowała sesję pytań i odpowiedzi ze zgromadzonymi przedstawicielami ogólnokrajowych stowarzyszeń piłkarskich. Zwiększyło to świadomość roli DAO i dało ogólnokrajowym stowarzyszeniom piłki nożnej okazję, by zadać pytania, jak może wdrożyć tę rolę we własnych kryteriach przyznawania licencji.

CAFE wydała też przy okazji zdarzenia wspólnie z Colour Blind Awareness podręcznik, zawierający, między innymi, wywiad z trenerem drużyny narodowej Islandii Larsem Lagerbackiem na temat jego doświadczeń jako trenera daltonisty.

Tydzień Akcji CAFE – Pełen dostęp, pełen futbol

CAFE przeprowadziła w roku 2016 swój piąty Tydzień Akcji, aby zwiększać świadomość dostępu i włączania oraz celebrować rolę osób niepełnosprawnych w piłce nożnej.

Po czterech latach działań w Polsce i na Ukrainie, w spuściźnie po UEFA EURO 2012, szereg innych krajów wyraziło zainteresowanie udziałem, a w roku 2015 łącznie 14 krajów celebrowało pełen dostęp i pełen futbol.

Wydarzenia odbyły się w Belgii, na Chorwacji, Cyprze, w Anglii, Francji, Macedonii, Niemczech, Irlandii Północnej, Polsce, Portugalii, Szkocji, na Ukrainie i w Walii, a przekaz Pełen dostęp, pełen futbol wykroczył poza granice Europy do Brazylii.

Jeszcze więcej krajów wyraziło zainteresowanie w celebrowaniu idei Pełen Dostęp, Pełen Futbol w roku 2017.

HAVE YOUR SAY – ankieta CAFE 2016

Wcześniej w tym roku CAFE zainicjowała swoją ankietę dotyczącą kibiców niepełnosprawnych na rok 2016. Jest to największa ankieta tego typu i z olbrzymią przyjemnością możemy poinformować, iż otrzymaliśmy odpowiedzi od ponad tysiąca kibiców niepełnosprawnych, osób towarzyszących i orędowników z ponad 30 krajów.

Dane z ankiety są obecnie analizowane i planujemy przedstawienie ustaleń na początku przyszłego roku. Chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli w niej udział. Wyniki ankiety podkreślą, jak ważne są dostęp i włączanie dla tak wielu osób w regionie i pomogą nam planować przyszłe działania.

Industry Partner of the Year

Cafe cieszy się ogromnie z otrzymania nagrody Industry Partner of the Year (branżowego partnera roku) podczas ceremonii The Stadium Business Awards w czerwcu w Madrycie.

Nagroda została przyznana w ramach dorocznego świętowania projektów i eksploatacji stadionów przez Xperiology i stanowi ogromne uznanie dla znaczenia dostępu i włączania. CAFE wyznaczono też jako oficjalną organizację charytatywną nagród The Stadium Business Awards, a wieczorem odbyła się aukcja w celu pozyskania funduszy na bieżące działania CAFE.

Nekrologi

CAFE ze smutkiem dowiedziała się o odejściu w tym roku dwóch długoletnich przyjaciół: Xaviera Daniela i Cyrila Gallay.

Xavier był kierownikiem ds. spraw publicznych i relacji z miastami gospodarzy EURO 2016 SAS. Pracował przy realizacji UEFA EURO 2016 we Francji i współpracował z obiektami gospodarzy podczas przygotowań do turnieju. Xavier współpracował też blisko z CAFE nad zapewnieniem, by kibice niepełnosprawni cieszyli się gościnnym i włączającym doświadczeniem.

Cyril był menedżerem infrastruktury w UEFA oraz przyjacielem i stronnikiem CAFE i naszych prac, jak również osobą niepełnosprawną, grającą pierwszoplanową rolę w Europejskim futbolu.

Zarówno Xavier jak i Cyril odegrali ważną rolę w promocji bardziej włączającego sportu i obaj będą wspominani ciepło.

Powodzenia, Joyce!

Kończymy podsumowanie roku, składając hołd naszej Założycielce i byłej dyrektor zarządzającej Joyce Cook, która w tym roku została wybrana do roli dyrektor ds. stowarzyszeń członkowskich FIFA.

Gdy mowa o „czempionach” dostępu i włączania, zaangażowanie Joyce jest bezprzykładne. Joyce założyła CAFE w roku 2009 i odegrała niezwykle istotną rolę w uczynieniu futbolu sportem dostępnym i przyjaznym dla każdego.

Joyce patronowała godnym uwagi historiom sukcesu, a jej wpływ na sport będzie odczuwany jeszcze przez bardzo długi czas. Życzymy jej jak największego powodzenia w Zurychu.

Żegnamy się też w tym roku z naszym przewodniczącym Davidem Bernsteinem, jak również dyrektorami Iriną Bernstein, Davidem Daviesem, Lordem Richardem Faulknerem i Lordem Richardem Rosserem. Dziękujemy im za bezcenny wkład od chwili dołączenia do rodziny CAFE.

Nasza nowa dyrektor zarządzająca Joanna Deagle cieszy się przejęciem obowiązków w okresie ekscytującym dla CAFE i naszych prac. Rok 2017 już zapowiada się bardzo ciekawie i nadal będziemy zapewniać, by osoby niepełnosprawne mogły zająć należne im miejsce w rolach kibiców, graczy, wolontariuszy, trenerów i administratorów, jak również liderów i decydentów piłki nożnej.

Z dużą przyjemnością oznajmiamy też, iż Joanna, Tony Taylor, Kush Kanodia i David Moussy zostali wybrani do rady nadzorczej CAFE. 

Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym stronnikom i osobom zainteresowanym za wsparcie w roku 2016. Uczyńmy rok 2017 jeszcze bardziej niezapomnianym. Pełen Dostęp, Pełen Football!Published 22/12/2016