Stowarzyszenie Kibiców Niepełnosprawnych im. Dawida Zapisek

 

Dawid Zapisek Logo

Od niedawna w Polsce działa nowy klub kibiców niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Kibiców Niepełnosprawnych im. Dawida Zapisek powstało pod koniec listopada 2012 roku, a oficjalnie zostało zarejestrowane 8 stycznia 2013 roku. Jak mówi prezeska Stowarzyszenia pani Sylwia Zapisek: „Naszym patronem jest Dawid ,który pokazał wszystkim osobom niepełnosprawnym, że "być sobą i żyć z pasją" ma swój sens”.

 

Organizacja działa przy Klubie Piłki Nożnej Lechia Gdańsk. Cele Stowarzyszenia to, jak deklarują członkowie, w pierwszej kolejności zintegrowanie, a następnie zaktywizowanie kibiców w Gdańsku.

 

Swoje działania planują realizować poprzez udział w imprezach sportowych i kulturalnych, organizowanie zajęć o podobnym charakterze, promocję aktywizacji kibiców niepełnosprawnych, szkolenia i konsultacje. Stowarzyszenie będzie dążyć do pełnej dostępności poprzez likwidację barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej. Ich hasło jest proste: „A my swoje....mimo wszystko”.

CAFE życzy wielu sukcesów nowemu Stowarzyszeniu!

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.dawidzapisek.eu