Spotkania CAFE z niepełnosprawnymi kibicami w 2015 roku

 

Jesienią i początkiem zimy 2014 roku, CAFE spotykało się kilkukrotnie z niepełnosprawnymi kibicami piłki nożnej. Mamy nadzieję, że przyszły rok przyniesie jeszcze więcej takich spotkań.

 

Zaczęło się 2 października 2014 roku od spotkania z niepełnosprawnymi kibicami GKSu Katowice. Spotkanie odbyło się z inicjatywy CAFE oraz przedstawiciela klubu GKS Katowice - Karola Kuśki. Weronika zaprezentowała działania CAFE w Polsce i korzyści płynące z założenia Klubu Kibica Niepełnosprawnego. Grupa rozpoczęła regularne spotkania, a 2 grudnia, przedstawicielka CAFE uczestniczyła ponownie w spotkaniu grupy razem z wice-prezesem KKNu Śląska Wrocław - Michałem Fitasem. Na 13 stycznia 2015 roku zaplanowano spotkanie założycielskie Klubu Kibiców Niepełnosprawnych GKSu Katowice.

 

Po pierwszym spotkaniu w Katowicach, odbyło się kolejne, w innym tym razem zakątku Polski - przy Górniku Łęczna. 22 października 2014 roku, CAFE razem z Górnikiem Łęczna zaprosiło niepełnosprawnych kibiców do siedziby klubu na spotkanie. W wyniku jego kilkuosobowa reprezentacja niepełnosprawnych kibiców razem z przedstawicielkami Fundacji Wspierające Dłonie zorganizowała wspólne wyjście na mecz. Mamy nadzieję, że już wkrótce przy współpracy z klubem piłkarskim Górnika Łęczna odbędzie się kolejne spotkanie grupy.

 

5 grudnia 2014 roku, CAFE przy współpracy z Niepełnosprawnymi Wyjazdowiczami Legii (Sekcja Kibiców Niepełnosprawnych przy SKLW) oraz Fundacją Aktywizacja, zorganizowali spotkanie z przedstawicielami niepełnosprawnych kibiców Legii Warszawa oraz osobami niepełnosprawnymi, będącymi podopiecznymi Fundacji. Dzięki uprzejmości klubu piłkarskiego grupa zwiedziła stadion, a następnie przedstawiciele Sekcji Kibiców Niepełnosprawnych opowiedzieli o działalności swojej grupy. Na początku wiosennej rundy zaplanowano wspólne wyjście na mecz.

 

Kolejne spotkanie odbyło się 10 grudnia przy Górniku Zabrze. Kilkuosobowa grupa niepełnosprawnych kibiców zwiedziła razem z przedstawicielami klub piłkarskiego, stadion który obecnie jest w budowie. Rozmawialiśmy o rozwiązaniach dla osób niepełnosprawnych na nowym stadionie oraz zakładaniu KKNu przy Górniku Zabrze. Na 17 stycznia 2015 roku zaplanowano kolejne spotkanie grupy.
 

Koordynatorka projektu CAFE w Polsce Weronika Paszewska powiedziała: “Mam nadzieję, że spotkania z niepełnosprawnymi kibicami, które odbyły się w tym roku zaowocują już niedługo powstaniem nowych Klubów Kibiców Niepełnosprawnych w Polsce."

 

CAFE będzie wspierać dalej grupy kibiców niepełnosprawnych w ich działaniach oraz organizować kolejne spotkania w innych klubach.