Europejska Konferencja ‘Total Football, Total Access’ ogłasza zmianę lokalizacji konferencji

 

Komunikat Prasowy W dniu dzisiejszym ogłosiliśmy potrzebę zmiany lokalizacji konferencji ze Stadionu Narodowego w Warszawie na Stadion Wembley w Londynie, Anglia.

Komentując zmianę lokalizacji, Dyrektor Zarządzający CAFE, p.Joyce Cook powiedziała:

 

“Po dokładnym rozważeniu i dokładnych konsultacjach ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, wspólnie zdecydowaliśmy, że Stadion Narodowy nie będzie gotowy w pełnym zakresie i nie będzie przetestowany na okoliczność wydarzenia dotyczącego tematyki niepełnosprawności we wrześniu 2011. Mimo, że jesteśmy zawiedzeni tym, że nasza pierwsza konferencja nie odbędzie się w Polsce przed Euro 2012, uważamy, że rozsądniej będzie nie zakłócać programu budowy dodatkowymi wymaganiami w tak ważnym czasie dla ekipy zajmującej się funkcjonowaniem stadionu.” 


Termin konferencji nie zmienia się – wydarzenie odbędzie się na Stadionie Wembley 24 i 25 września 2011.


Joyce Cook dodaje:

 

“Jesteśmy zachwyceni faktem, że Wembley nas przyjęło i czekamy na przyjęcie zarówno niepełnosprawnych jak i pełnosprawnych kibiców piłkarskich z wielu europejskich krajów, sponsorów, UEFA oraz gości przemawiających na jednym z najlepszych stadionów na świecie. Czekamy nie tylko na udaną konferencję we wrześniu, lecz także na powrót na Stadion Narodowy w Warszawie jako kibice na UEFA EURO 2012 aby zobaczyć kolejny na pewno wspaniały i w pełni dostępny europejski stadion piłkarski.” 


Głównym celem CAFE jest promowanie oraz zapewnianie dostępności do stadionów w Europie, a także zadbanie o to aby wszyscy, włączając również osoby zmagające się z barierami fizycznymi, sensorycznymi, psychologicznymi i inteIektualnymi miały do nich swobodny dostęp. Konferencja będzie znakomitą okazją do dyskusji o projektach dostępnych stadionów jak również rozwiązań, które mogą poprawić istniejące udogodnienia I usługi.

 

Uczestnictwo w konferencji ‘Total Fotoball, Total Access’ jest bezpłatne, oferowana jest także ograniczona ilość dotacji do kosztów podróży i zakwaterowania. W celu uzyskania dalszych informacji i rejestracji, prosimy o kontakt: conference@cafefootball.eu lub +44 (0)20 3287 1619

 

W celu uzyskania większej ilości informacji o CAFE prosimy o odwiedzenie www.cafefootball.eu

 

Kontakt dla prasy: David Furnival, Bird Consultancy: df@birdconsultancy.co.uk lub +44 (0)161 839 4846


Editor Notes

CAFE (Centre for Access to Football in Europe) zostało utworzone dzięki dobroczynnej nagrodzie UEFA Monaco w 2009 roku.

 

CAFE zostało stworzone, aby promować i zapewnić równy dostęp w cały regionie UEFA. CAFE zapewnia wsparcie, wskazówki i porady wszystkim naszym partnerom i zainteresowanym stronom.

 

Zainteresowane strony to m.in. Komisja Europejska (poprzez Europejską Komisję ds. Standaryzacji), UEFA jako ciało nadzorcze, narodowe Federacje Piłkarskie, ich ligi i kluby członkowskie, partnerzy UEFA EURO 2012, niepełnosprawni kibice, ich rzecznicy i osobiści asystenci, grupy niepełnosprawnych kibiców, inne narodowe i europejskie stowarzyszenia różnorodności i kibiców, organizacje pozarządowe zajmujące się niepełnosprawnością i równością oraz inne zainteresowane organizacje.

 

Cele CAFE to zapewnienie dostępności i równości doświadczeń, a ponieważ piłka nożna obejmuje różnorodność we wszystkich jej formach, CAFE pracuje z rodziną piłkarską nad podniesieniem świadomości niepełnosprawności szerzej w Europie. Częścią naszej misji jest umożliwienie osobom niepełnosprawnych korzystanie ze swoich praw.

 

CAFE dostarczy projekt UEFA EURO-2012 zatytułowany Respect Inclusion – Football with no Limits (Szanuj dostępność – Piłka nożna bez ograniczeń), który ma na celu ułatwić lepszy dostęp do turnieju i miast gospodarzy.