CAFE- miejsce dla każdego kibica futbolu

 

CAFE – Centrum Dostępu do Piłki Nożnej w Europie jest europejską organizacją charytatywną stworzoną w celu umożliwienia niepełnosprawnym kibicom, zrzeszonym w towarzystwach członkowskich UEFA, czerpać przyjemność z futbolu bez żadnych ograniczeń.


Głównym celem CAFE jest ułatwienie dostępu to stadionów piłkarskich oraz zapewnienie większej liczbie osób niepełnosprawnych, ich rodzinom i przyjaciołom, dostępu do piłki nożnej. Ze względu na różnorodność piłki nożnej, CAFE współpracuje ze społecznością kibiców piłkarskich w celu kształtowania świadomości społeczeństwa Europy związanej z trudnościami osób niepełnosprawnych. 


Uwzględniamy doświadczenie przekazane nam przez użytkowników i dzielimy się nim, kładąc szczególny nacisk na równy dostęp do imprez sportowych i równego przeżywania emocji sportowych przez wszystkich kibiców. Nowe stadiony piłkarskie powinny być budowane w oparciu o najnowsze ogólnoświatowe zasady projektowania, aby pokonać bariery w dostępie do stadionów przez niepełnosprawnych kibiców, ale także ulepszyć dostęp do istniejących już obiektów. 

 

Ważne jest również, aby wzmocnić pozycję osób niepełnosprawnych, dlatego też CAFE wspiera kibiców niepełnosprawnych w tworzeniu własnych, miejscowych grup wspierających ludzi ze wszystkiego rodzaju niepełnosprawnościami, tak aby mogli się stać doradcami swoich klubów piłkarskich i zarządców stadionów. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu możemy kontynuować ulepszanie dostępu i integracji. Nasze doświadczenie pokazuje, że w miejscach, w których kluby piłkarskie mają dobre relacje ze swoimi niepełnosprawnymi kibicami, sytuacja na stadionach podczas meczy jest lepsza. Ludzie niepełnosprawni powinni być traktowani jak wartościowi klienci, posiadający dobry dostęp do stadionów, biorąc pod uwagę nie tylko problemy etyczne, ale także ekonomiczne, ponieważ około 11% populacji stanowią osoby niepełnosprawne, co oznacza, że w 1 rodzinie na 4 jest jedna osoba niepełnosprawna. Jeśli osoba niepełnosprawna nie może uczestniczyć w meczu, ze względu na niedostępności stadionu, jest wielce prawdopodobne, że jej rodzina i przyjaciele również nie będą uczęszczać na mecze. 


Piłka nożna odgrywa znaczącą rolę we wprowadzaniu zmian społecznych w wielu dziedzinach, takich jak równość, integracja społeczna czy tolerancja. CAFE uważa, że wszyscy mamy wpływ na promowanie wartości równego dostępu osób niepełnosprawnych nie tylko na mecze futbolowe, ale również równego dostępu w życiu codziennym.


CAFE rozwija małe grupy w całej Europie i zależy nam, aby znaleźć lokalnych partnerów do wspierania naszego projektu, aby uzyskać długoterminowe i trwałe efekty współpracy. 

 

Aby dowiedzieć się więcej o fundacji CAFE lub przyłączyć się do nas prosimy o kontakt mailowy info@cafefootball.eu