Ankieta dotycząca dostępności i użyteczności gier komputerowych

 

Ankieta dotycząca dostępności i użyteczności gier komputerowych: wersja adresowana do niepełnosprawnych uczniów, studentów, niedawnych absolwentów i ich rodziców.

 

My (Marion Hersh i Barbara Leporini) jesteśmy doświadczonymi wykładowcami z Uniwersytetu Glasgow w Szkocji oraz IST-CNR we Włoszech. Prowadzimy wspólne badania dotyczące dostępności i użyteczności materiałów edukacyjnych, w tym również gier komputerowych, dla niepełnosprawnych uczniów i studentów. Jak wiadomo, stosowanie edukacyjnych gier komputerowych spotyka się z coraz większym zainteresowaniem. Jednak jest mało badań oceniających ich dostępność i użyteczność dla niepełnosprawnych uczniów i studentów.

 

Niniejsze badania mają na celu wypełnienie tej luki. Ta krótka ankieta jest adresowana do uczniów i studentów z niepełnosprawnościami, osób niepełnosprawnych, które ukończyły naukę w ciągu ostatnich dwóch lat oraz ich rodziców. Inna wersja ankiety jest adresowana do nauczycieli i specjalistów. Wyniki ankiety będą opublikowane w rozdziale książki oraz zostaną przedstawione na konferencji naukowej (w październiku bieżącego roku).

 

Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki poufne. Opublikowane zostaną tylko dane statystyczne, w taki sposób, by żadne dane personalne nie były ujawnione.

 

Ankieta składa się z 3 części. Część A dotyczy danych osobowych do celów statystycznych. Część B dotyczy używanych przez Ciebie gier komputerowych. Część C umożliwi Ci uzupełnienie ankiety o dodatkowe komentarze lub uwagi. Wypełnienie ankiety powinno zająć ok. 10-20 min.

 

Większość pytań to pytania wielokrotnego wyboru. Liczba możliwych odpowiedzi jest podana w nawiasach. W niektórych pytaniach możliwą odpowiedzią jest „inne” lub „nie jestem pewien”. Jest też kilka tzw. pytań otwartych oraz pytań, w których można zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Wybraną odpowiedź proszę zaznaczyć literą „X”.

 

Będziemy zobowiązane za wypełnienie ankiety oraz przekazanie jej pocztą elektroniczną na adres:
m.hersh@elec.gla.ac.uk lub barbara.leporini@isti.cnr.it 
 

albo pocztą tradycyjną na adres:
Dr M Hersh, Biomedical Engineering, Rankine Building, University of Glasgow, Glasgow G12 8LT, Scotland.


lub
Dr B. Leporini, ISTI – CNR, Via G. Moruzzi, 1 – 56124, Pisa, Italy.

 

Prosimy o kontakt jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o naszych badaniach lub o samej ankiecie.


Prosimy o odesłanie wypełnionych ankiet do 4 lipca br.
 

Ściągnij ankiete tutaj: VGE_ankieta-uczniowie studenci rodzice.doc